04 đặc điểm nổi bật của thuế thu nhập doanh nghiệp

, , Leave a comment

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế phổ biến hiện nay, các doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ chia sẻ cho các bạn những đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Đặc điểm nổi bật của thuế TNDN

Xem thêm: Những đối tượng được ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10%

4 đặc điểm nổi bật của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp thường có các đặc điểm sau đây:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu, song thuế TNDN thường không sử dụng thuế suất luỹ tiến mà sử dụng thuế suất phổ thông (standard rate) và một số mức thuế suất khác mức thuế suất phổ thông. học kế toán trưởng ở đâu

Mức thuế suất khác nhau có thể được áp dụng đối với các nhóm đối tượng hoặc một số loại thu nhập khác nhau vì mục tiêu chính sách.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp đánh vào thu nhập của mỗi tổ chức, pháp nhân kinh doanh

Thuế TNDN đánh vào thu nhập của mỗi tổ chức, pháp nhân kinh doan và thường được coi như là một loại thuế đánh vào vốn (tư bản), bởi vốn của một tổ chức được hình thành từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân sở hữu nó. hạch toán chi phí vận chuyển

Về mặt kinh tế, thuế TNDN được xem như một loại thuế “thu trước” hoặc “thu gộp” của thuế thu nhập cá nhân. Thông qua việc thu thuế TNDN, các chính phủ có thể giảm bớt được chi phí quản lý thu và hạn chế được nhiều rủi ro so với thu thuế thu nhập cá nhân.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của người nộp thuế

Thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của người nộp thuế do bản chất thuế TNDN đánh vào lợi nhuận của hoạt động kinh doanh và các khoản thu nhập khác của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Các chính sách khuyến khích, ưu đãi về thuế được lồng ghép trong quy định pháp luật về thuế TNDN học kế toán ở đâu

– Các chính sách khuyến khích, ưu đãi thuế vì các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hoặc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội thường được lồng ghép, thiết kế trong quy định pháp luật về thuế TNDN.

Đặc biệt, các ưu đãi thuế TNDN để thu hút đầu tư vào các vùng khó khăn, khuyến khích phát triển các lĩnh vực theo định hướng, cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài thường được thể hiện trong chính sách thuế TNDN của nhiều nước. học logistics ở đâu

Những đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp trên đặt ra yêu cầu phải xem xét mối quan hệ giữa thuế TNDN và thuế TNCN, giữa chính sách thuế với chính sách phát triển kinh tế cũng như các cam kết quốc tế về tự do hoá thương mại và bảo hộ đầu tư.

Trên đây là 04 đặc điểm nổi bật của thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn quan tâm có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thuế TNDN:

Bài viết được chia sẻ bởi Nghiệp vụ kế toán thuế. Để có đủ kiến thức để làm kế toán thực tế các bạn nên theo học một khóa học kế toán tổng hợp thực hành. Tham khảo bài viết học kế toán thực hành ở đâu tốt để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán uy tín

Đánh giá
 

Leave a Reply