08 trường hợp chi khấu hao TSCĐ không được trừ khi tính thuế TNDN

, , Leave a comment

Chi khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là khoản chi của doanh nghiệp được đưa vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, khi thuộc 08 trường hợp được liệt kê trong bài viết dưới đây thì chi khấu hao TSCĐ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, các bạn theo dõi chi tiết nhé

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015.

Xem thêm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

1. Khấu hao TSCĐ là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì: Khấu hao TSCĐ là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của TSCĐ. chứng chỉ kế toán tổng hợp

Thời gian trích khấu hao TSCĐ là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ.

2. Điều kiện để chi khấu hao TSCĐ được trừ khi tính thuế TNDN

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, trường hợp khoản chi khấu hao TSCĐ nói riêng, các khoản chi khác nói chung của doanh nghiệp đồng thời đáp ứng các điều kiện trên thì sẽ được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

3. 08 trường hợp chi khấu hao TSCĐ không được trừ khi tính thuế TNDN

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì trong các trường hợp sau, khoản chi khấu hao TSCĐ không được xem là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN: nguồn nhân lực

08 trường hợp chi khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN

Lưu ý ở TH1: TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là TSCĐ lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là TSCĐ dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. sống đơn giản

Bài viết tổng hợp bởi các kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm thực tế của Nghiệp vụ kế toán thuế. Mong rằng thông tin về 08 trường hợp chi khấu hao TSCĐ không được trừ khi tính thuế TNDN sẽ hữu ích với các bạn.

3/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply