11 khoản phụ cấp, trợ cấp không phải chịu thuế TNCN

, , Leave a comment

Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động là một trong 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trừ một số khoản phụ cấp, trợ cấp. Trong bài viết dưới đây Nghiệp vụ kế toán sẽ thông tin đến các bạn các khoản phụ cấp, trợ cấp không phải tính thuế TNCN

Tham khảo: Học kế toán thuế online

11 khoản phụ cấp, trợ cấp không phải tính thuế TNCN

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không phải tính thuế TNCN đó là:

Thu nhập không chịu thuế TNCN

1. Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. chứng chỉ kế toán trưởng

2. Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

4. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm. chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

5. Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

6. Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

7. Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

8. Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

9. Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. học kế toán qua video

Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.

10. Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

11. Phụ cấp đặc thù ngành nghề. ngành học logistisc ở đâu

Lưu ý: Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Trên đây là 11 khoản phụ cấp, trợ cấp mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động không cần phải tính thuế TNDN. Nếu các bạn chưa biết cách tính thuế TNCN có thể xem thêm bài viết: Phương pháp tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú

Để có đủ kiến thức để làm kế toán thực tế các bạn nên theo học thêm một khóa học kế toán thực hành. Tham khảo bài viết nên học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội và TPHCM để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán uy tín

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply