Cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc thì thực hiện như thế nào?

, , Leave a comment

Khi cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc (không qua cơ quan chi trả thu nhập) sẽ có 2 trường hợp và cách xử lý khác nhau. Dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết thủ tục trong các trường hợp cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc

Trường hợp cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc thì thực hiện như thế nào?

Đối với trường hợp người nộp thuế muốn tự đăng ký người phụ thuộc mà:

TH1: Mã số thuế của người nộp thuế thuộc chi cục thuế quản lý thì thực hiện việc đăng ký người phụ thuộc tại chi cục thuế quận huyện nơi có hộ khẩu hoặc nơi đăng ký tạm trú, tạm vắng.

TH2: Mã số thuế của người nộp thuế thuộc Cục Thuế TP Hà Nội quản lý thì thực hiện các bước sau:

  • Thực hiện mẫu 08-MST và photo CMTND đính kèm nộp tại bộ phận một cửa Cục Thuế TP Hà Nội để chuyển mã số thuế người nộp thuế về chi cục thuế nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tạm vắng. chứng chỉ kế toán trưởng
  • Sau đó thực hiện hồ sơ đăng ký người phụ thuộc nộp tại Chi cục thuế nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tạm vắng. học kế toán online

(Căn cứ Điểm d khoản 5 Điều 8 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

“Điều 8: Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

5. Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc nộp trực tiếp không qua cơ quan chi trả thu nhập, nộp hồ sơ đăng ký thuế tại các địa Điểm tương ứng với từng trường hợp sau:

a) Tại Cục Thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

b) Tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế. chứng chỉ kế toán trưởng

c) Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

d) Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

6. Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi đặt trụ sở chính.

7. Các cá nhân khác có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (chuyển nhượng bất động sản, cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu, thuyền…)”

Trên đây Nghiệp vụ kế toán đã giải đáp cho các bạn câu hỏi “Cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc thì thực hiện như thế nào?” Mong rằng qua bài viết các bạn sẽ giải quyết được vấn đề của mình.

Xem thêm: Xử phạt khi thực hiện quyết toán thuế TNCN quá hạn quy định

Để có đủ kiến thức để làm kế toán các bạn nên theo học thêm một khóa học kế toán thực hành. Tham khảo bài viết nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán chất lượng

Đánh giá
 

Leave a Reply