Các khoản khoán chi có tính thuế TNCN không

, , Leave a comment

Khoán chi là gì? Các khoản khoán chi có chịu thuế thu nhập cá nhân không? Tham khảo ngay bài viết của nghiepvuketoanthue dưới đây để rõ hơn về vấn đề này nhé

Khoán chi là gì

Khoán chi là các khoản chi phí phát sinh tại doanh nghiệp trực tiếp bỏ ra để phục vụ sản xuất kinh doanh hay doanh nghiệp chuyển các khoản trực tiếp chi này sang cho người lao động trực tiếp chi trả theo một mức cố định để tiết kiệm tránh lãng phí, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người lao động. học kế toán tổng hợp

-Căn cứ cơ sở để ra khoán chi: Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh để ra quyết định khoán chi trên quyết định nói rõ căn cứ để khoán, đối tượng được khoán, mức khoán, hồ sơ thủ tục chứng từ… để đảm bảo điều kiện được khoán chi công bằng và minh bạch lớp học xuất nhập khẩu online

Ví dụ:Quãng đường từ A đến B là 70km với xe tải giao hàng cho khách hàng cả chiều đi và về là 10 lít dầu DO biên độ giao động +-5 lít

-Nay công ty quyết định khoán theo chuyến chạy cho anh A thuộc tài xế chở hàng công ty với mỗi chuyến chạy là 10.5 lít x 22.000 đ/lít= 231.000 đ/chuyến

-Thông thường anh A chạy xe sau khi giao hàng thường chạy thêm và có khi về nhà nên phiếu báo xăng trước khia hơn 13 lít/phiếu xăng

-Vậy việc khoán chi này giúp DN tiết kiệm về mặt chi phí và nhân viên có trách nhiệm trong phạm vi giao khoán của mình lop hoc xuat nhap khau

Các khoản khoán chi có tính TNCN không

Về thuế TNCN: Căn cứ tại tiết đ.4 Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

-Các khoản khoán chi tính vào thu nhập chịu thuế TNCN: Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,..cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước

-Khoán chi: điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm…cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị khoán chi điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm…cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN công việc hành chính nhân sự

Về thuế TNDN: Tại tiết 2.6 và 2.9 Điểm 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi không được tính vào chi phí của doanh nghiệp lớp học xuất nhập khẩu tại hà nội

-Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu phục vụ sản xuất kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ Khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp…

-Về khoản khoán chi cho cá nhân: Trường hợp Khoán chi cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn, quy chế thưởng do Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Như vậy

-Trường hợp công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm… cho người lao động bằng tiền được quy định trong sổ tay nhân viên và chính sách, quy chế của Công ty hoặc tại hợp đồng lao động thì khoản trợ cấp này là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Trường hợp công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe và văn phòng phẩm…cho người lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh, có hóa đơn hợp pháp mang tên, địa chỉ và mã số thuế Công ty thì khoản chi trả này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

*Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí của các cá nhân đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại, xăng xe…cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Trong bài viết trên bạn đọc đã có câu trả lời cho câu hỏi các khoản khoán chi có tính thuế TNCN không. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

>>Bài viết tham khảo: Học kế toán ở đâu tốt nhất

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply