Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế

, , Leave a comment

Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế là các trường hợp nào? Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ chia sẻ với bạn đọc về các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế trong bài viết sau.

uy-quyen-quyet-toan-thue

>>Xem thêm: Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

1. Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp sau:

+ Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. các phương thức thanh toán quốc tế

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới.

+Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế

2. Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế

– Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế theo hướng dẫn trên nhưng đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế theo hướng dẫn trên nhưng thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN theo quy định thì trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm.

Chú ý: Một số trường hợp không ủy quyền quyết toán thuế

+Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% thì cá nhân không ủy quyền quyết toán 

+Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế thì cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế.

– Cá nhân ủy quyền lập mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC gửi đơn vị được ủy quyền để được quyết toán thay học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty…đã quyết toán thuế TNCN thay cho ông/bà…(theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)…của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Trên đây Nghiệp vụ kế toán chia sẻ cho các bạn điều kiện và các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc

Xem thêm: Các trường hợp chuyển nhượng nhà đất được miễn thuế TNCN

Để hiểu và nắm chắc các vấn đề nghiệp vụ kế toán, ngoài việc tự trau dồi thêm kiến thức kinh nghiệm, các bạn nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại các trung tâm đào tạo kế toán uy tín. Tham khảo qua bài viết: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu để lựa chọn được địa chỉ học phù hợp

5/5 - (3 bình chọn)
 

Leave a Reply