Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính mới nhất

, , Leave a comment

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế tính trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính như thế nào? Các bạn cùng tham khảo bài viết sau .

Tài khoản sử dụng hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp là 3334

>>>Xem thêm: Có nên Tự học kế toán thuế

1. Nội dung và kết cấu tài khoản

a. Nội dung: Tài khoản này phản ánh khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và tình hình tăng giảm thuế.

b. Kết cấu

  • Bên Nợ:

Nộp thuế TNDN vào Ngân sách Nhà nước

Số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

  • Bên có

Số thuế TNDN phải nộp

Số thuế TNDN tạm nộp nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp

  • Số dư: Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có

Số dư bên Nợ: Số thuế TNDN đã nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

Số dư bên Có: Số thuế TNDN còn phải nộp cuối kỳ hoc ke toan thue chuyen sau ơ dau tot

2. Cách định khoản thuế thu nhập doanh nghiệp

a. Khi tính thuế TNDN

Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 3334 – thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Khi nộp tiền thuế TNDN vào Ngân sách Nhà nước

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112

Sơ đồ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Sơ đồ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

c. Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  (8211)

  • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:

Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thu nhập doanh nghiệp và Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu

học xuất nhập khẩu ở đâu

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính mới nhất
5 (100%) 4 vote[s]

 

Leave a Reply