Cách kê khai thuế bảo vệ môi trường

, , Leave a comment

Cách kê khai thuế bảo vệ môi trường như thế nào? Thủ tục, hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường bao gồm những gì? Trong bài viết dưới đây, nghiệp vụ kế toán thuế sẽ giải đáp vấn đề này.

thue-bao-ve-moi-truong

>>Xem thêm: Tổng quan về thuế Bảo vệ môi trường

1.Hồ sơ kê khai thuế bảo vệ môi trường

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định thì hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường gồm:

-Tờ khai theo mẫu số 01/TBVMT                      kế toán xây lắp

-Các tài liệu liên quan đến việc tính thuế, khai thuế

-Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập – tái xuất khẩu thì hồ sơ hải quan của hàng hóa được sử dụng làm hồ sơ kê khai thuế bảo vệ môi trường

2.Hướng dẫn kê khai thuế bảo vệ môi trường

-Đối với hàng hóa sản xuất (hoặc bao bì thuộc loại đóng gói sản phẩm mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm) bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo tháng. khoa hoc lap bctc cap toc

-Trong tháng không phát sinh thuế bảo vệ môi trường phải nộp thì DN vẫn kê khai và nộp thuế

-Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu ủy thác chịu thuế bảo vệ môi trường thì DN thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối)

3.Cách tính thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường phải nộp = Số lượng đơn vị hàng hóa tính thuế x Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa

Trong đó:

-Số lượng đơn vị hàng hóa sẽ được tính như sau:

+Đối với hàng hóa nhập khẩu, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa nhập khẩu

 +Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo

+Đối với hàng hóa là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch và nhiên liệu sinh học thì số lượng hàng hóa tính thuế trong kỳ là số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đổi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của hàng hóa tương ứng

+ Đối với túi ni lông đa lớp được sản xuất hoặc gia công từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE và các loại màng nhựa khác (PP, PA,…) hoặc các chất khác như nhôm, giấy… thì thuế bảo vệ môi trường được xác định theo tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE có trong túi ni lông đa lớp.

4.Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

thue-bao-ve-moi-trương

-Đối với hàng hoá sản xuất trong nước người nộp thuế bảo vệ môi trường thực hiện nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

-Đối với hàng hoá nhập khẩu (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu để bán), người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan. khóa học về xuất nhập khẩu

Chú ý: Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường.

>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply