Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

, , Leave a comment

Thuế GTGT được xác định như thế nào, áp dụng tính cho các đối tượng nào. Chúng ta cùng tìm hiểu cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếpphương pháp khấu trừ qua bài viết sau đây nhé

Xem thêm: Một số điểm lưu ý về kê khai thuế

I. Thuế GTGT là gì?

Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong qua trình sản xuất , lưu thông đến tiêu dùng.

Cách tính thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế GTGT

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không chịu thuế.

III. Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo 2 phương pháp

Có 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

1. Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 

 • Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp áp dụng cho đối tượng: Cá nhân, hộ kinh doanh không thưc hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức cá nhân nước ngoài khi kinh doanh không theo luật Đầu tư và các tổ chức khác( bao gồm cả các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác) không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ các chế độ kế toán, hóa dơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt, bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp theo tỷ lệ do Bộ Tìa chính quy định.
 • Hoạt dộng kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý: Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác sản phẩm càng bạc đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt động này theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. 
 • Cách tính thuế GTGT phải nộp: hoc ke toan thue chuyen sau ơ dau tot
Số thuế GTGT phải nộp  

=

GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x Thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ

a. Cách tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

 • Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc đá quý.
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì phải hạch tóan riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.
 • Cách tính thuế GTGT:
Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất thuế GTGT

Trong đó

 • Thuế suất thuế GTGT là 10% áp dụng cho hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.
Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý = Giá thanh tón của vàng, bạc, đá quý bán ra Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng
 • Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra: là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàn, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác(nếu có), thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
 • Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc hàng nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.
 • Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương của vàng bạc, đá quý.
 • Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương hoặc giá trị gia tăng dướng không đủ để bù trìu giá trị giá tăng âm thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm, Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm không được kết chuyển tiếp sang năm sau học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

>>>> Học kế toán tổng hợp online miễn phí

b. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

 • Đối tượng áp dụng: Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh tế khác; Doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập; Những Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm nhỏ hơn 1 tỷ đồng.
 • Cách tính thuế: 
Số thuế GTGT phải nộp  = Doanh thu x Tỷ lệ

Trong đó:  trưởng phòng nhân sự

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu như sau: Xuất nhập khẩu lê ánh
  • Phân phối, cung cấp hàng hóa :1%
  • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%
  • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%
  • Hoạt động kinh doanh khác : 2%                                  hạch toán kế toán xây dựng
 • Doanh thu để tính thuế GTGT theo tỷ lệ %:
  • Là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế fhi trên đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
  • Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu bán hàng háo, dịch vụ xuất khẩu thù không áp dụng tỷ lệ(%) trên doanh thu đối với doanh thu này.
  • Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải kê khai thuế GTGt theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định;
  • Trường hợp doanh nghiệp không xác định được mức doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh. học kế toán thuế online

2. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 • Đối tượng áp dụng: Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ kế toán, hó đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
 • Giá tính thuế là giá chưa bao gồm thuế VAT
 • Cách tính thuế: 
Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra Số thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó: 

a. Số thuế GTGT đầu ra

Số thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa  đơn GTGT  

=

Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra  

x

 

Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó

 

Ví dụ: Công ty TNHH A mua mấy in Canon 2900 với giá  chưa thuế là 3.000.000 đồng – chịu thuế suất 10%

Thuế GTGT đầu ra là: 3.000.000 x 10% = 300.000 đồng Học xuất nhập khẩu ở đâu

 • Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù ), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.

b. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế GTGT đầu  được khấu trừ = Tổng số thuế GTGT  của hàng hóa, dịch vụ mua vào ghi trên hóa đơn GTGT.

 • Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ( bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGt thay cho phía nước ngoài.
 • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính để xác định giá không có thuê và thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp đặc biệt: hoc ke toan online

Đối với những hóa đơn đặc thù như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết, trên hóa đơn có thể hiện giá đã bao gồm  thuế GTGT thì kế toán phải tách thuế theo công thức sau:

 

Giá chưa thuế

 

 =

Giá thanh toán(tiền bán tem, vé,…)


1 + Thuế suất (%)

Thuế giá trị gia tăng phải nộp =  Giá thanh toán(tiền bán tem, vé,…)  –  giá chưa thuế

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Trên đây Nghiệp vụ kế toán thuế đã chia sẻ phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ. Mong rằng qua bài viết hữu ích với bạn!

Để có đủ kiến thức làm kế toán thực tế bạn nên tham gia các lớp học kế toán thực hành tại trung tâm để được các kế toán trưởng hướng dẫn. Tham khảo bài viết Học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội để lựa chọn được địa chỉ học uy tín  học kế toán

5/5 - (4 bình chọn)
 

Leave a Reply