Cách tính thuế nhà thầu mới nhất

, , Leave a comment

Cách tính thuế nhà thầu như thế nào? Trong bài viết dưới đây, nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp lỷ lệ trên doanh thu.

>>Xem thêm: Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế

Doanh thu tính thuế TNDN là DT đã bao gồm tất cả các thuế trừ thuế GTGT

Nộp thuế GTGT, thuế NTDN theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

1.Tính thuế GTGT

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT X Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Trong đó: Doanh thu tính thuế GTGT được tính trong các trường hợp như sau

a.Doanh thu nhà thầu nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
(1-tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

b.Nếu Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế để giao bớt một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ thì:

> Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện

c.Nếu nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua vật tư, nguyên liệu dùng phục vụ cho tiêu dùng nội bộ thì

>Gía trị hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

d.Nếu Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì bên VN khai nộp thuế GTGT thay cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

>Nhà thầu nước ngoài không phải khai nộp thuế GTGT trên phần trăm giá trị công việc mà bên VN đã khai nộp thay điều kiện học chứng chỉ kế toán trưởng

e.Doanh thu tính thuế GTGT đối với trường hợp cho thuê máy móc, phương tiện, thiết bị là toàn bộ tiền cho thuê

>Doanh thu tính thuế GTGT không bao gồm các khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh

f.Doanh thu đối với kho vận quốc tế từ VN đi nước ngoài  khoa hoc lap bctc cap toc

>Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển

g.Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ VN đi nước ngoài

>Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

Tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT trên doanh thu

STT Ngành kinh doanh Tỷ lệ % tính thuế GTGT
1 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 5%
2 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên, vật liệu, máy móc thiết bị 3%
3 Hoạt động kinh doanh khác 2%

2.Tính thuế TNDN

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Trong đó: Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu (bao gồm cả các khóa chi phí do bên VN trả thay) trừ đi (-) thuế GTGT

Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

STT Ngành kinh doanh Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu  tính thuế
1 Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 2
2 Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển  2
3 Thu nhập bản quyền 10
4 Lãi tiền vay thi chứng chỉ hành nghề kế toán có khó không 5
5 Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển(hàng không và đường biển) 2
6 Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 0,1
7 Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại VN 1
8 Dịch vụ quản lý khách sạn, nhà hàng, casino 10
Dịch vụ tài chính phát sinh 2
Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan 5

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Bài viết được quan tâm: học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu

5/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply