Cách Tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

, , Leave a comment

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp được xác định dựa trên thu nhập tính thuế TNCN và thuế suất TNCN. Trong 10 loại thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân cư trú thì thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản được áp dụng biểu thuế toàn phần Cụ thể dưới đây

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn đối với cá nhân cư trú

Cách Tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đối với cá nhân cư trú

Căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản cho cá nhân cư trú sẽ lần lượt được trình bày dưới đây

Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản đối với cá nhân cư trú

1. Căn cứ tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ để xác định thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.

a. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. khóa học xuất nhập khẩu logistics online

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

– Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất. hoc ke toan truong o tphcm

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá đất và giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá Uỷ ban nhân (x) với tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do ộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.

– Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ theo bảng giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

b. Thuế suất thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

2. Thời điểm tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

– Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

3. Cách tính thuế thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

a. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

b. Trường hợp chuyển nhượng bất sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. hoc ke toan

Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như:

  • Thoả thuận góp vốn ban đầu
  • Di chúc
  • Quyết định phân chia của toà án,…

Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân.

Trên đây Nghiệp vụ kế toán thuế đã thông tin đến các bạn thu nhập tính thuế, thuế suất thuế TNCN và thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN từ hoạt động kinh doanh. Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn.

Xem thêm bài viết: Phương pháp Tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh

Nếu bạn đang có nhu cầu học thêm kế toán để nâng cao nghiệp vụ kế toán thực tế của mình có thể tham khảo Nên học kế toán tổng hợp ở đâu để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply