Cách tính thuế TNCN của người lao động có thu nhập từ nhiều nơi

, , Leave a comment

Cách tính thuế TNCN cho người lao động thu nhập từ nhiều nơi như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc về vấn đề này.

>>Xem thêm: Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân có nhiều nguồn thu nhập

Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN thì

“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác khoa hoc lap bctc cap toc

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khách cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế vá có mã số thuế tại thời điểm cam kết”

Kết luận:

  • Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
  • Cá nhân có thu nhập nhiều nơi trong đó có nới ký dưới 3 tháng với mức lương 2.000.000/lần hoặc/tháng trở lên thì phải khấu trừ 10%. học xuất nhập khẩu

2. Tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc

Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh

“c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ  gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

i)Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, điều này” học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Kết luận:

  • Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì chỉ được giảm trừ bản thân tại 1 nơi
  • Nếu cá nhân muốn giảm trừ cho người phụ thuộc thì phải đăng ký qua công ty muốn giảm trừ

3. Thời gian, địa điểm quyết toán thuế TNCN

Thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN: Người lao động phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN:

  • Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất đơn vị nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú
  • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập đó.

Trên đây là những hướng dẫn Cách tính thuế TNCN của người lao động có thu nhập từ nhiều nơi. Bài viết được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Nghiệp vụ kế toán Thuế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thêm bài viết liên quan Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Nghiệp vụ kế toán thuế chúc bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply