Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

, , Leave a comment

Thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn là các khoản thu nhập các cá nhân hưởng từ việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ số vốn vào các công ty đầu tư hoặc thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán.

>>Xem thêm: Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

1.Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế   x Thuế suất 20%

Trong đó:

  • Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.
  • Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế = Gía bán chứng khoán Gía mua Các chi phí liên quan

+Gía chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn

+Gía mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn. Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn

+Các chi phí liên quan: Là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định

2.Cách tính thuế TNCN từ chứng khoán

Thu nhập chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác. Thu nhập tính thuế được xác định theo căn cứ tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế   = Gía bán chứng khoán   – Gía mua    – Các chi phí liên quan

Trong đó: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

  • .Giá chuyển nhượng (mua/bán) chứng khoán được tính như sau:

Đối với chứng khoán của công ty không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thông qua hệ thống chuyển quyền của trung tâm lưu lý chứng khoán: Giá bán/mua là giá được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán  khoa hoc lap bctc cap toc

Đối với chứng khoán của công ty giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán thì giá chuyển nhượng là giá thực hiện tại Sở Giao dịch (giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận.

Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên thì giá bán là giá thực tế chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chuyển nhượng.

  • Chi phí liên quan là các khoản phát sinh trong quá trình chuyển nhượng chứng khoán có hóa đơn và chứng từ hợp lệ
  • Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được tính theo 2 trường hợp

TH1: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20%. Công thức tính như sau:

Thu nhập tính thuế cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

 TH2: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Công thức tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Gía chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Bài viết được quan tâm:Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn
5 (100%) 1 vote[s]

 

Leave a Reply