Cách tính thuế xuất nhập khẩu

, , Leave a comment

Thuế xuất nhập khẩu được tính như thế nào? Nghiệp vụ kế toán thuế xin chia sẻ với bạn đọc cách tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp trong bài viết dưới đây.

Tham khảo: Học kế toán tổng hợp online ở đâu tốt

1. Cách tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp

a. Mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm

  • Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định căn cứ vào giá trị tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.

Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu = Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan x Trị giá tính thuế trên một đơn vị hàng hóa x Thuế suất của từng mặt hàng

Trong đó:

Về trị giá tính thuế thì khóa học kế toán thuế

  • Nếu là hàng nhập khẩu

+ Tính theo giá FOB ( Gía không gồm phí bảo hiểm quốc tế, phí vận tải quốc tế) thì trị giá tính thuế = Gía FOB + phí bảo hiểm quốc tế + phí vận tải quốc tế

+ Tính theo giá CIF (Giá đã gồm phí bảo hiểm quốc tế, phí vận tải quốc tế) thì trị giá tính thuế = Gía CIF

Là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và vận tải quốc tế hay còn gọi là giá FOB

Về thuế suất đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu học kế toán online

  • Thuế suất được quy định cụ thể cho từng mặt hàng theo thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ tài chính.

b. Tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp kỹ năng tin học văn phòng

  • Phương pháp tính thuế tuyệt đối là ấn định số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Số tiền áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối được căn cứ vào số lượng hàng hóa thực tế và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa chứng chỉ hành nghề kế toán
  • Phương pháp tính thuế hỗn hợp là việc áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp tính thuế tuyệt đối. Số tiền áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối

2. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT hàng xuất, nhập khẩu  học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Số tiền thuế tiêu thụ phải nộp = Gía tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt có tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016

Thuế GTGT

Số tiền thuế GTGT = (Gía nhập + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế bảo vệ môi trường) x Thuế suất thuế GTGT

Ví dụ: Công ty A nhập khẩu mặt hàng B với giá CIF là 10 USD/1sp, số lượng 100 sản phẩm và tỷ giá tính thuế là 22.500đ/ 1USD

Tính thuế nhập khẩu phải nộp, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu biết thuế nhập khẩu của mặt hàng là 35%, thuế TTĐB là 10%, thuế GTGT là 10%

Lời giải: các hàm excel trong kế toán

Thuế nhập khẩu phải nộp =((10 x 100) x 22.500) x 35% = 7.875.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = (22.500.000 + 7.875.000)x10% = 10.125.000 x 10%= 1.012.500

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (22.500.000 + 7.875.000 + 1.012.500) x 10% = 3.138.750

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Tham khảo ngay: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

5/5 - (4 bình chọn)
 

Leave a Reply