Cách xử lý chi phí thuê nhà cho người lao động

, , Leave a comment

Tiền thuê nhà cho nhân viên có được tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN không? Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn đọc đã gửi đến hòm thư của chúng tôi. Trong bài viết dưới đây, nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn bạn đọc cách xử lý chi phí thuê nhà cho người lao động.

chi-phi-thue-nha

>>Xem thêm: Các khoản thuế được tính vào chi phí hợp lý

1.Tiền thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý

Theo điều 4 của TT 96/2015/TT-BTC quy định sửa đổi và bổ sung thay điều 6 của TT78/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau: 

“Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.” học tin học văn phòng

Như vậy, tiền thuê nhà cho người lao động được tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Tuy nhiên để khoản chi phí này được tính là chi phí hợp lý thì doanh nghiệp cần nộp đầy đủ các loại giấy tờ như sau:

-Hợp đồng lao động                            kế toán công ty xây lắp

-Thỏa ước lao động tập thể

-Quy chế thưởng học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

-Quy chế chi tiêu nội bộ

-Có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật

2.Hạch toán tiền thuê nhà cho người lao động

thue-thu-nhap-ca-nhan

Dựa vào điều Điều 11, Khoản 2 của TT 92/2015/TT-BTC quy định như sau:

“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Như vậy, Chi phí thuê nhà doanh nghiệp trả cho nhân viên là khoản thu nhập chịu thuế TNCN nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập thực tế phát sinh

Ví dụ: Lương của anh A tại công ty Hoa Sen là 15 triệu/tháng và anh A không có người phụ thuộc.

Hàng tháng, công ty trả tiền thuê nhà cho anh A là 3 triệu/tháng  khoá học kế toán hành chính sự nghiệp

Vậy tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế của anh A là: 15 x 15% =2.25 triệu<3 triệu

Vậy số tiền thuê nhà của anh A không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

*Hạch toán chi phí thuê nhà cho người lao động

– Khi trả tiền nhà, ghi: khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Nợ TK 334

Nợ TK 642

Có TK 111, 112

– Cuối kỳ, trích quỹ lương tiền nhà:

Nợ TK 642

Có TK 334

Nguồn tham khảo cách xử lý chi phí thuê nhà cho người lao động từ: Kế toán Lê Ánh

>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

5/5 - (3 bình chọn)
 

Leave a Reply