Chi phí đào tạo nhân viên có được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế

, , Leave a comment

Chi phí đào tạo nhân viên có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không? Hạch toán chi phí đào tạo nhân viên như thế nào? Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ chia sẻ với bạn đọc về vấn đề này

chi-phi-dao-tao-nhan-vien

>>Xem thêm: Cách xử lý chi phí thuê nhà cho người lao động

1.Chi phí đào tạo nhân viên có được coi là chi phí hợp lý

Theo Khoản 3 Điều 3 chương II thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 thì

Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. học logistics ở đâu tốt

Như vậy chi phí đào tạo nhân viên làm việc tại doanh nghiệp được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn và chứng từ.

Để được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì kế toán phải tập hợp đầy đủ các chứng từ như:

-Hóa đơn và chứng từ thanh toán

-Hợp đồng lao động giữa nhân viên và doanh nghiệp

-Quyết định cử nhân viên đi đào tạo học kế toán qua video

-Cam kết sau khi học xong nhân viên sẽ làm việc tại doanh nghiệp

-Ghi trong quy chế thưởng của doanh nghiệp báo cáo nội bộ

2.Hạch toán chi phí đào tạo nhân viên

Theo khoản 1 điều 37 Thông tư 200/2014/TT-BTC

“Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lao cho doanh nghiệp gồm: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian tối đa không quá 3 năm.”

Vậy chi phí đào tạo nhân viên trong giai đoạn doanh nghiệp mới thành lập thì hạch toán như sau:

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ học thanh toán quốc tế

Nợ TK 242- Chi phí trả trước

Có các TK 111, 112, 331… học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Hàng tháng định kỳ phân bổ:

Nợ TK: 627, 623, 641, 642…

Có TK 242- Chi phí trả trước

“Chi phí phát sinh tiếp khách, hội nghị, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi cho lao động nữ, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác, ghi: thanh toán t/t

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331…

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu

5/5 - (3 bình chọn)
 

Leave a Reply