Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

, , Leave a comment

Kế toán thuế phải làm những công việc gì? Đây là thắc mắc của khá nhiều bạn đọc gửi đến hòm thư của nghiệp vụ kế toán thuế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn các công việc của một kế toán thuế trong doanh nghiệp.

công việc của kế toan thuế

>>Xem thêm: Quy định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất

1.Công việc hàng ngày

-Nhiệm vụ của kế toán thuế là tập hợp các chứng từ để làm căn cứ kê khai và hạch toán. Các chứng từ bao gồm: hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-Kế toán thuế phải biết cách xử lý chứng từ sao cho hợp lý, hợp lệ và hợp pháp như xử lý các chi phí được trừ khi tính thuế  thanh toán quốc tế chuyên sâu

-Ngoài việc thu thập và xử lý chứng từ, kế toán thuế còn phải sắp xếp và lưu trữ một cách cẩn thận và theo bộ. Ví dụ bạn có thể sắp xếp hóa đơn theo trình tự thời gian, đầu ra và đầu vào riêng, xếp từng kỳ ra từng file khác nhau. Đối với hóa đơn thì thời gian lưu trữ là 10 năm còn các chứng từ khác như phiếu thu, chi là 5 năm.

Để làm tốt công việc của kế toán thuế thì trước hết phải thường xuyên cập nhật và am hiểu về các sắc thuế, luật thuế hiện hàng mới nhất. tin học văn phòng

2.Công việc hàng tháng của kế toán thuế

-Hạn nộp các loại báo cáo thuế là ngày 20 của tháng sau vì vậy mà kế toán thuế phải kê khai báo cáo vào cuối tháng hoặc cuối tháng sau.

-Tùy vào doanh nghiệp mà các loại báo cáo thuế sẽ phải làm theo tháng hoặc quý, kế toán thuế phải nắm được vấn đề này

-Tiến hành xử lý hóa đơn, kê khai hóa đơn hợp lý, hợp pháp, hợp lệ.

3.Công việc theo quý của kế toán thuế

Mỗi quý, kế toán thuế phải làm báo cáo thuế bao gồm các công việc như:

-Lập tờ khai thuế TNCN

-Lập tờ khai thuế GTGT

-Lập tờ khai thuế tạm tính thuế TNDN theo Qúy

-Lập bảng kê báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

4.Công việc hàng năm

-Công việc đầu năm như nộp thuế môn bài

-Công việc cuối năm như quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN, lập báo cáo tài chính

Chú ý: Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu

5/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply