Đăng ký thuế đối với tổ chức kinh tế hoạt động lại

, , Leave a comment

Với các cơ quan, tổ chức chuyển đổi mô hình hoạt động thì đăng ký thuế như thế nào? Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn bạn đọc cách đăng ký thuế đối với tổ chức kinh tế hoạt động lại.

dang-ky-thue-voi-to-chuc-hoạt-dong-lai

>>Xem thêm: Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Quy định về đăng ký thuế đối với tổ chức kinh tế hoạt động lại

Việc đăng ký thuế đối với tổ chức kinh tế hoạt động lại được quy định theo Thông tư 95/2016/TT-BTC:

1. Hợp nhất tổ chức kinh tế

– Tổ chức kinh tế hợp nhất:

Tổ chức kinh tế hợp nhất phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này. Bạn có thể xem thêm tại bài viết sau đây Hồ sơ đăng ký thuế

– Tổ chức kinh tế bị hợp nhất: lớp học khai báo hải quan điện tử

Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc văn bản tương đương, các tổ chức kinh tế bị hợp nhất phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có Hợp đồng hợp nhất hoặc văn bản tương đương theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư này. Bạn có thể xem thêm TẠI ĐÂY

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức kinh tế bị hợp nhất, cơ quan thuế thực hiện thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức kinh tế bị hợp nhất theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

2. Tách tổ chức kinh tế

a) Đối với tổ chức kinh tế bị tách:

Trường hợp sau khi tách, tổ chức kinh tế bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ gồm:

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách tổ chức kinh tế hoặc văn bản tương đương;                                                                                kế toán công ty sản xuất

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác.

– Tờ khai Điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST;

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức kinh tế bị tách theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. Tổ chức kinh tế bị tách vẫn sử dụng mã số thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

b) Đối với tổ chức kinh tế được tách:

Tổ chức kinh tế được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này.

3. Chia tổ chức kinh tế

to-chuc-hoat-dong-lai-dang-ky-thue-nhu-the-nao

a) Đối với tổ chức kinh tế bị chia:

Tổ chức kinh tế bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư này.

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức kinh tế bị chia, cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức kinh tế bị chia theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

b) Đối với tổ chức kinh tế mới được chia:

Các tổ chức kinh tế mới thành lập từ tổ chức kinh tế bị chia phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này.

4. Sáp nhập tổ chức kinh tế

Tổ chức kinh tế nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế. Các tổ chức kinh tế bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

a) Tổ chức kinh tế bị sáp nhập:

Khi có Hợp đồng sáp nhập và văn bản tương đương, các tổ chức kinh tế bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư này.

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức kinh tế bị sáp nhập, cơ quan thuế thực hiện thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức kinh tế bị sáp nhập theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

b) Tổ chức kinh tế nhận sáp nhập:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác, tổ chức kinh tế nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp sáp nhập phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế). Hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác.

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng sáp nhập hoặc văn bản tương đương;

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức kinh tế nhận sáp nhập theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

Trên đây là những quy định về đăng ký thuế đối với tổ chức kinh tế hoạt động lại. Các bạn quan tâm có thể xem thêm bài viết liên quan Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức chuyển đổi mô hình hoạt động

Để hiểu rõ về các nghiệp vụ kế toán và làm được kế toán thực tế các bạn nên tham khảo bài viết Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

Nghiệp vụ kế toán thuế chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply