Đăng ký thuế là gì? Thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

, , Leave a comment

Đăng ký thuế là gì?

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh các thông tin định danh của mình (đây là các thông tin cơ bản để phân biệt người nộp thuế với những người nộp thuế khác).

Với cá nhân thì đó là các thông tin về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ…

Với tổ chức kinh doanh thì đó là các thông tin về tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ các cơ sở sản xuất và cửa hàng, vốn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật…

Sau khi người nộp thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, cơ quan thuế sẽ cấp cho người nộp thuế một mã số thuế. Mỗi người nộp thuế có một mã số thuế duy nhất. chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu

Người nộp thuế là doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế theo Luật Doanh nghiệp. Theo đó, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp. khóa học nghiệp vụ logistics

Câu trúc của mã số thuế

Ở Việt Nam, mã số thuế là một dãy ký hiệu được số hóa dùng riêng cho từng người nộp thuế. Mã số thuế được cấu trúc là một dãy số N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13. Trong đó:

+ Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh.

+ Bảy chữ số N3N4N N6N7N8N9 đợc đánh số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là số kiểm tra.

+ Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập.

Trong các giao dịch với cơ quan thuế và các giao dịch kinh tế khác có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, Người nộp thuế có trách nhiệm ghi mã số thuế trên các giấy tờ giao dịch.

Xem thêm: Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế được chấp nhận, đối tượng được cấp chứng nhận đăng ký thuế. Từ khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2012/TT- BTC ngày 22/5/2012 và sau đó là Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì quy trình, thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế có nhiều thuận lợi hơn.

Xem thêm: Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Đối với doanh nghiệp thành lập mới, việc đăng ký thuế và đề nghị cấp mã số thuế được thực hiện ngay trên mẫu khai đăng ký doanh nghiệp và được thực hiện theo quy trình liên thông giữa cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Khi thông tin về thuế thay đổi so với đăng ký ban đầu thì đối tượng phải có trách nhiệm thông báo bổ sung cho cơ quan thuế, đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì các thông tin bổ sung cần thực hiện thông báo qua cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh. hàm vlookup

Các quy định thuận lợi cho người nộp thuế tiếp tục được kế thừa tại Thông tư số 156/2013/TT–BTC. Các quy định cụ thể về đăng ký thuế được quy định tại Thông tư số 95/2016/TT- TC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp thực tế có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế mà không thực hiện đăng ký thuế thì đối tượng nộp thuế sẽ bị ấn định thuế.

Trên đây Nghiệp vụ kế toán thuế đã chia sẻ cho các bạn khái niệm đăng ký thuế và các thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập. Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn kế toán!

Xem thêm: Ấn định Thuế là gì? Các trường hợp bị ấn định Thuế

Bài viết được thực hiện bởi đội ngũ kế toán của Nghiệp vụ kế toán thuế. Chúc các bạn thành công! để hiểu rõ về các nghiệp vụ kế toán và làm được kế toán thực tế các bạn nên tham khảo bài viết Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại Hà Nội

5/5 - (3 bình chọn)
 

Leave a Reply