Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

, , Leave a comment

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao gồm những gì? Cách xác định thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đối với doanh nghiệp như thế nào? Nghiệp vụ kế toán thuế xin chia sẻ với bạn đọc về vấn đề này trong bài viết dưới đây

Xem thêm: Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  • Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào
  • Nếu không có hóa đơn thì doanh nghiệp phải nộp chứng từ thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định

2. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.  khóa học kế toán thuế

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác. khóa học tin học văn phòng

a. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác 

Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu trở lên đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc chứng từ thanh toán không phù hợp thì không được khấu trừ thuế GTGT.

b. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác đê khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào được trả qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền hoặc tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc theo chỉ định của bên bán( được quy định rõ trong hợp đồng)
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng bằng văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên vay đối với khoản vay bằng tiền (bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua hoặc người bán nhờ người mua chi hộ).
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức hanh toán bù trừ giữa giá trị mua vào và giá trị bán ra, vay mượn hàng được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ. Đối với trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba bên làm căn cứ.

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

5/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply