Hạch toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

, , Leave a comment

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào là vấn đề được rất nhiều các bạn kế toán viên quan tâm. Vậy hạch toán như thế nào là đúng thuế thu nhập cá nhân? Quyết toán như thế nào? Các bạn cùng Nghiệp vụ kế toán thuế tìm hiểu bài viết sau nhé.

Thuế Thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Khoản thuế này do người lao động nộp nhưng doanh nghiệp chi trả lương phải khấu trừ luôn số thuế phải nộp trước khi chi trả lương cho người lao động.

>>>Bài viết xem thêm: Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân

1. Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Theo điều 52 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

  • Doanh nghiệp chi trả thu nhập hoặc doanh nghiệp được ủy quyền chi trả thu nhập(gọi tắt là cơ quan chi tả thu nhập) phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Doanh nghiệp chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.
  • Doanh nghiệp chi trả thu nhập có trách nhiệm tính số tiền thù lao được hưởng, tính thuế thu nhập cá nhân và thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân, và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước. Khi tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, Doanh nghiệp phải cung cấp “Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập” cho cá nhân có thu nhập cao phải nộp thuế, quản lý và quyết toán lại thuế theo chế độ quy định của pháp luật. học khai báo hải quan

»»»»» Review Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

2. Phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập cá nhân

  • Kế toán khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

  • Kế toán khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, ghi:                          kế toán xây dựng

TH1: Chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài…ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635(tổng số phải thanh toán); hoặc

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp(Tổng số tiền phải thanh toán);hoặc

Nợ Tk 333 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi(tổng số tiền phải thanh toán) (3531)

Có TK 353 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước(3335) Số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ

Có các TK 111, 112, ( số tiền thực trả). hoc ke toan thue chuyen sau ơ dau tot

TH2: Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải trả phải nộp Nhà nước( số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừu)

Có các TK 111, 112(số tiền thực trả).

TH3: Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu nhập, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước(3335)

Có các TK 111, 112,… học xuất nhập khẩu online

3. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
  • Cuối năm, đơn vị chi trả phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân tại nguồn, kể cả trường hợp không phát sinh thuế Thu nhập cá nhân được khấu trừ tại đơn vị. Đơn vị quyết toán thuế Thu nhập cá nhân tại nguồn kê khai mẫu 05KK/TNCN. Tùy theo khoản chi phí cho cá nhân là hợp đồng dài hạn, thì kê theo bảng kê 05ABK/TNCN, chi cho hợp đồng ngắn hạn và chi trả bên ngoài theo bảng kê 05BBK/TNCN
  • Nếu người lao động có hợp đồng dài hạn, và chỉ có một nguồn thu nhập tại đơn vị, mà có giấy ủy quyền quyết toán, thì đơn vị chi trả quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đó trên bảng kê khai 05ABK/TNCN.

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Nghiệp vụ kế toán thuế chia sẻ cho các bạn bài viết Hạch toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất. Mong rằng bài viết có giá trị cho các bạn kế toán đang tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Tham khảo thêm bài viết Học kế toán ở đâu tốt tại Hà Nội và tphcm để lựa chọn được địa chỉ học kế toán uy tín

Nghiệp vụ kế toán thuế chúc bạn thành công!

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

5/5 - (5 bình chọn)
 

Leave a Reply