Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

, , Leave a comment

Với doanh nghiệp đăng ký thuế lần đầu thì cần chuẩn bị những gì? Địa điểm nộp ở đâu và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế là bao lâu? Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ chia sẻ với bạn đọc vấn đề này trong bài viết sau

>>Xem thêm: Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế GTGT

1. Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

– Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

– Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu báo cáo tài chính nội bộ

+ Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực

+ Các giấy tờ liên quan 

– Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu

+ Các giấy tờ khác

Xem thêm: Hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

– Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì địa điểm nộp hồ sơ sau đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

– Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như sau: ngành logistics

+ Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở

+ Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

+ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó 

– Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân và người phụ thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký thuế thay cho cá nhân đến cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả đó.

3. Thời hạn đăng ký thuế lần đầu

– Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

– Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau: incoterms 2010

+ Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh;

+ Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế

+ Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; ký hợp đồng, hiệp định dầu khí khóa học về logistics

+ Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;

+ Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập;

+ Phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước

– Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.

Trên đây là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Có những doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định trong việc nộp thuế, nhưng cũng có doanh nghiệp có những hành vi sai phạm và phải chịu các hình thức xử phạt, các bạn quan tâm vấn đề này có thể tham khảo qua bài viết: Quy định về xử phạt đối với hành vi trốn thuế và gian lận thuế

Bài viết được thực hiện bởi Nghiệp vụ kế toán thuế, chúc các bạn thành công! Để hiểu rõ về các nghiệp vụ kế toán và làm được kế toán thực tế các bạn nên tham khảo bài viết Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu để lựa chọn được khóa học và địa chỉ học kế toán chất lượng

5/5 - (5 bình chọn)
 

Leave a Reply