Hồ sơ quyết toán thuế TNDN

, , Leave a comment

Khi kế toán chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Thời hạn nộp quyết toán thuế như thế nào? Trong bài viết dưới đây, đội ngũ kế toán trưởng sẽ hướng dẫn chi tiết về bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN để bạn đọc tham khảo.

>>> Xem thêm: Quy định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN

Các giấy tờ cần khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội
  • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động. Báo cáo tài chính năm bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối tài khoản.
  • Một số phụ lục kèm theo tờ khai như: khóa học kế toán thuế

Phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC

Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC

 Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

2. Thời gian nộp hồ sở quyết toán thuế

Thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Với doanh nghiệp chia, tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động thì chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể

3. Địa điểm nộp quyết toán thuế TNDN

  • Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
  • Đối với doanh nghiệp trực thuộc hạch toán độc lập thì hồ sơ khai thuế nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc chung chi ke toan truong
  • Đối với doanh nghiệp trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì hồ sơ khai thuế tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc

Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tại hà nội

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply