Hướng dẫn cách hạch toán sau thanh kiểm tra thuế

, , Leave a comment

Doanh nghiệp sau khi thanh tra kiểm tra thuế có thể bị truy thu thuế hoặc phải nộp tiền phạt, tiền nộp chậm. Khi đó, kế toán cần xử lý các khoản phạt và truy thu này đồng thời điều chỉnh sổ sách kế toán các khoản bị phạt, truy thu. Vậy cách hạch toán kế toán sau thanh tra kiếm tra thuế thế nào? Ở bài viết sau Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn bạn chi tiết.

thanh tra kiểm tra thuế

I. Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Nợ Tài khoản 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có Tài khoản 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp day ke toan tong hop

2.Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước:

Nợ Tài khoản 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Có Tài khoản 111/112: Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng chứng chỉ tin học văn phòng

II. Truy thu thuế thu nhập cá nhân

1. Phản ánh thuế thu nhập cá nhân truy thu bổ sung:

Nợ Tài khoản 811: Chi phí khác khóa học xuất nhập khẩu bình dương

Có Tài khoản 3335: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

2. Nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước:

Nợ Tài khoản 3335: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Có Tài khoản 111/112: Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng

III. Truy thu thuế giá trị gia tăng

1. Phản ánh thuế giá trị giá tăng truy thu bổ sung:

Nợ Tài khoản 811: Chí phí khác quản trị nguồn nhân lực

Có Tài khoản 3331: Thuế giá trị gia tăng phải nộp

2. Nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước:

Nợ Tài khoản 3331: Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Có Tài khoản: 111/112: Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng

 

III. Tiền phạt, tiền chậm nộp

1. Phản ánh tiền phạt, tiền chậm nộp:

Nợ Tài khoản 811: Chí phí khác

Có Tài khoản 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

2. Nộp tiền phạt, chậm nộp vào ngân sách nhà nước:

Nợ Tài khoản 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có Tài khoản 111/112: Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng

IV. Điều chỉnh tăng, giảm và hạch toán tiền thuế giá trị giá tăng được khấu trừ

1.Điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ:

Gõ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai hiện hành (Số tiền thuế giá trị gia tăng điều chỉnh tăng theo quyết định thanh kiểm tra) vô tâm

2. Điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng được khẩu trừ:

Gõ vào chỉ tiêu 37 của tờ khai hiện hành (Số tiền thuế giá trị gia tăng điêu chỉnh giảm theo quyết định thanh kiểm tra)

3. Hạch toán giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ: học kế toán tại cầu giấy

Nợ Tài khoản 811/ 4211: Chí phí khác/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Có Tài khoản 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

Trên đây Nghiệp vụ kế toán thuế  gửi đến các bạn hướng dẫn cách hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế. Mong rằng những chia sẻ trong bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Để bổ sung kiến thức thực tế kế toán có thể tham khảo thêm các khoá học kế toán tổng hợp thực hành nhé. 

Chúc các bạn thành công!

>>> Xem thêm: Khi nào người nộp thuế bi tính chậm nộp thuế?

Đánh giá
 

Leave a Reply