Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT

, , Leave a comment

Kết chuyển thuế GTGT nhằm mục đích để đẩy một trong hai tài khoản 1331 hoặc 3331 không còn số dư. Nếu trong quá trình phát sinh tài khoản đó ghi bên Nợ thì khi đặt bút toán kết chuyển tài khoản đó sẽ ghi bên Có.

Để lấy số tiền đưa vào bút toán kết chuyển, nhân viên kế toán phụ trách cần phải so sánh số tiền thuế tổng hợp được trên tài khoản 133 và 3331, lấy số tiền nào nhỏ hơn đặt vào bút toán kết chuyển. Trong bài viết này Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT chi tiết

>>> Học kế toán thuế ở đâu tốt?

Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT

Lưu ý: Những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới thực hiện việc hạch toán kết chuyển thuế GTGT (Còn đối với những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì không cần vì không có tài khoản 133)

  • Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối tháng (Cuối quý sẽ không hạch toán nữa)
  • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì phải hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối quý (Cuối tháng không hạch toán)

Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT

Xem thêm: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế từ tháng sang quý

Cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT theo tháng, quý

Như đã nói ở trên việc kết chuyển thuế GTGT là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu ra phải nộp với số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vì vậy để biết được doanh nghiệp có phải nộp thuế GTGT hay còn được khấu trừ thuế GTGT thì ta cần thực hiện:

TH1: Nếu thuế GTGT đầu vào < đầu ra thì phải nộp thuế GTGT (Số chênh lệch = Đầu ra – Đầu vào)

TH2: Nếu thuế GTGT đầu vào = đầu ra thì không phải nộp thuế (=0)

TH3: Nếu thuế GTGT đầu vào > đầu ra thì được khấu trừ thuế GTGT chuyển kỳ sau (Số chênh lệch = Đầu vào – Đầu ra), không phải nộp thuế GTGT.

1. Bút toán kết chuyển thuế GTGT

Nợ TK 3331

      Có TK 133

Để biết được số tiền nhỏ hơn là của tài khoản nào thì bạn cần phải kiểm tra sổ sách kế toán của 2 tài khoản này: Tài khoản 133 và tài khoản 3331 (Kiểm tra số dư đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ) và tờ khai thuế GTGT

2. Xác định số liệu 

Tổng Tài khoản 133 = Tổng số dư đầu kỳ nếu có + Tổng phát sinh Nợ TK 133 trong kỳ – Tổng phát sinh Có TK 133 trong kỳ.

Tổng Tài khoản 3331 = Tổng phát sinh Có TK 3331 trong kỳ – Tổng phát sinh Nợ TK 3331 trong kỳ

>>>>>>>>> Học Kế Toán Tổng Hợp Online Miễn Phí

3. Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra

TH1: Tổng TK 133 > Thổng TK 3331 Thì số tiền thuế GTGT nhỏ hơn được kết chuyển là số tiền thuế của TK 3331

TH2: Tổng TK 133 < Tổng TK 3331 Thì số tiền thuế GTGT nhỏ hơn được kết chuyển là số tiền thuế của TK 133

Ví dụ: Công ty A trong kỳ tính thuế năm 2020 có số thuế GTGT đầu ra phải nộp là 40.000.000 đồng, Số dư Nợ TK 133 là 30.000.000 đồng.

Như vậy, cuối kỳ, công ty A thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT như sau:

Nợ TK 3331: 30.000.000

       Có TK 133: 30.000.000

Chú ý: Kế toán cần phải đối chiếu số liệu trên tờ khai thuế GTGT tháng xem có khớp với số dư của TK 133 và 3331 trên sổ sách hay không. Trường hợp không khớp thì phải kiểm tra lại xem sai ở khâu nào (sai ở khâu hạch toán hay ở khâu kê khai)

Tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply