Hướng dẫn xử lý hóa đơn xăng dầu quá nhiều

, , Leave a comment

Trong nội dung bài viết dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý hóa đơn xăng dầu quá nhiều

Hướng dẫn xử lý hóa đơn xăng dầu quá nhiều

1. Đưa một phần vào chi phí quản lý doanh nghiệp

  • Đầu tiên bạn sẽ cho vào xe ô tô con cho sếp đi. Nếu không có thì sẽ làm hợp đồng mượn xe ô tô cho sếp đi hoặc làm hợp đồng thuê xe ô tô cho sếp đi khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại hải phòng
  • Với điều kiện là bạn phải có lịch trình xe chạy công tác phí thì càng tốt, có hóa đơn đầy đủ

2. Đưa vào phụ cấp người lao động

Bạn sẽ cho vào phụ cấp của nhân viên bán hàng, nhân viên thực tế sản xuất cần phải chạy đi lại nhiều, nhân viên văn phòng khác… khóa học kế toán tổng hợp

Với điều kiện về chứng từ:

  • Hóa đơn xăng dầu mang tên công ty đầy đủ
  • Trên hợp đồng có phụ cấp xăng, dầu bằng phiếu cấp xăng
  • Lịch trình xe chạy để cấp xăng dầu tương ứng quãng đường công tác
  • Phiếu yêu cầu cấp xăng và phiếu cấp xăng cho nhân viên hàng ngày

⇒ Chắc hẳn đến đây bạn sẽ thắc mắc nếu như cho như thế có ảnh hưởng gì đến thuế TNCN

Theo điểm a, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công bao gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: học xuất nhập khẩu online

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

Như vậy nếu doanh nghiệp quy định phụ cấp tiền xăng xe cho người lao động, như một khoản phụ cấp theo lương thì tiền phụ cấp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định TNDN và là khoản phụ cấp theo lương chịu thuế TNCN phòng nhân sự

Nhưng nếu công ty mua xăng lấy hóa đơn công ty và cấp xăng cho CBCNV theo phiếu xuất kho, và phiếu xăng thì Người lao động không phải chịu thuế TNCN trên khoản phụ cấp đó.

3. Đưa một phần vào chi phí đưa rước nhân viên

Bạn sẽ lập lịch trình xe chạy, định mức xăng dầu cho lịch trình xe chạy tương ứng và có hóa đơn đầy đủ

4. Đẩy cao định mức xăng dầu cho máy thi công

Nếu công ty bạn có máy móc thì đầy cao định mức. Nếu công ty bạn không có máy móc thì đi thuê, đi mượn, vấn đề này bạn chỉ cần có hợp đồng là ok khóa học xuất nhập khẩu hà nội

5. Xem đó là hàng hóa

Chúng ta sẽ xuất tiêu dùng nội bộ tẩy rửa, hoặc dùng việc khác. Hoặc là xuất bán cho đối tượng khác không lấy hóa đơn hoặc lấy hóa đơn.

Xem thêm: Học kế toán thuế chuyên sâu ở đâu tốt

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply