Khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

, , Leave a comment

Những khoản chi phí nào được trừ khi tính thuế TNDN? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc về vấn đề này.

>> Xem thêm: Hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Theo đó thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật  khoa hoc lap bctc cap toc
  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp
  • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Kế toán cần lưu ý là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được trừ chỉ khi đáp ứng đồng thời cả 3 điều kiện trên.

Với các hóa đơn thanh toán trên 20 triệu đồng  

  • Hóa đơn thanh toán trên 20 triệu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng…) mới đủ điều kiện tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN áp dụng với hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng.
  • Nếu mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị 20 triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến khi ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì DN được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế
  • Các hóa đơn mua hàng đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước khi Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực (trước ngày 02/08/2014) thì không phải điều chỉnh lại
  • Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải điều chỉnh, kê khai giảm chi phí đối với hàng hóa không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn

Ví dụ: Tháng 5 năm 2017 Công ty kế toán Việt có mua hàng và có hóa đơn, giá trị ghi trên hóa đơn là 25 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính thuế năm 2017 công ty kế toán Việt đã tính vào chi phí được trừ khi các định thu nhập chịu thuế đối với giá trị mua hàng.

Đến năm 2018, công ty có thanh toán giá trị hàng bằng tiền mặt. Vậy công ty phải điều chỉnh, kê khai giảm chi phí đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

Tham khảo thêm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

nên học xuất nhập khẩu ở đâu hà nội

5/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply