Khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng nào không được trừ khi tính thuế TNDN?

, , Leave a comment

Khi tính thuế TNDN thì các bạn cần xác đinh được những khoản chi phí nào được trừ và không được trừ. Tiền lương, tiền công, tiền thưởng là những khoản chi thường xuyên của doanh nghiệp. Trong trường hợp nào thì khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Các bạn theo dõi chi tiết dưới đây

Xem thêm: Khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Những khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động KHÔNG được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: quỹ đầu tư chứng khoán

  • Hợp đồng lao động;
  • Thoả ước lao động tập thể; học kế toán tổng hợp
  • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
  • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. học chứng chỉ kế toán trưởng

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. học kế toán trưởng online

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn

Tham khảo: Nên học kế toán thực hành ở đâu

3. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. nên học kế toán ở đâu

  • Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). khóa học logistics tphcm
  • Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
  • Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau. học xuất nhập khẩu ở đà nẵng

4. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Như vậy trên đây Nghiệp vụ kế toán thuế thông tin đến các bạn những khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn quan tâm!

Xem thêm các bài viết liên quan: Những khoản chi khấu hao không được trừ khi tính thuế TNDN?

Để có đủ kiến thức để làm kế toán thực tế các bạn nên theo học một khóa học kế toán thực hành ở trung tâm. Tham khảo bài viết nên học kế toán thực hành ở đâu để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán uy tín

>>> Bài viết xem nhiều: Học kế toán tổng hợp thực hành Online ở đâu tốt

Đánh giá
 

Leave a Reply