Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất

, , Leave a comment

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế quan trọng, đóng góp không nhỏ vào nguồn ngân sách Nhà nước. Việc nắm rõ các quy định về luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là tiền đề quan trọng để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ khi nộp thuế.

Bài viết dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ cập nhật luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất và cách tính thuế đối với những trường hợp phổ biến.

>>>>>>>> Học Kế Toán Thuế Ở Đâu Tốt

1. Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì?

Hiện nay, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành không có định nghĩa về loại thuế này. Tuy nhiên, khái niệm thuế thu nhập cá nhân có thể được hiểu như sau:

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập nộp vào ngân sách Nhà nước, trích từ tiền lương, tiền công hoặc từ các nguồn thu khác, sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất

>>> Học kế toán tổng hợp Online ở đâu tốt nhất

2. Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất

*Quy định chung về Thuế thu nhập cá nhân

 • Văn bản 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân
 • Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân – Law on Personal Income Tax (tiếng Anh)

*Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập cá nhân mới nhất

Văn bản 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, gồm các Nghị định sau:

 • Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi Luật thuế TNCN
 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Văn bản 05/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật TNCN sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNCN gồm các Thông tư sau:

 • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2013/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn mới nhất về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có kinh doanh

*Quy định về thủ tục hành chính, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Luật quản lý Thuế năm 2019
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
 • Quyết định 329/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý đăng ký thuế
 • Quyết định 905/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình hoàn thuế
 • Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế TTCN
 • Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TTCN
 • Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
 • Quyết định 814/QĐ-BTC đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

*Quy định hướng dẫn thuế TNCN một số đối tượng cụ thể

 • Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân
 • Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
 • Thông tư 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

*Quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN

Năm 2020-2021

 • Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế nhập cá nhân trong năm 2021
 • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (hiệu lực 01/7/2020)

Năm 2016

 • Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
 • Quyết định 06/2016/QĐ-TTg về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 • Quyết định 07/2016/QĐ-TTg về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam
 • Thông tư 97/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

Năm 2012

 • Nghị quyết 29/2012/QH13 chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
 • Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
 • Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP
 • Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
 • Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo
 • Nghị quyết 13/NQ-CP

Năm 2011

 • Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
 • Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
 • Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP

*Hướng dẫn thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể

 • Công văn 615/TCT-TNCN năm 2015 về tỷ lệ thuế trên doanh thu đối với dịch vụ lưu trú, cho thuê tài sản
 • Công văn 3637/TCT- TNCN vướng mắc về việc tạm chưa khấu trừ thuế TNCN theo Nghị Quyết số 08/2011/QH13
 • Công văn 1499/TCT-TNCN vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân

*Xử lý vi phạm, tội phạm về thuế thu nhập cá nhân

 • Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Hiệu lực 15/12/2020)
 • Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Quy chế 1527/QCPH/TCT-TCCS phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế
 • Bộ Luật hình sự (Mục 2. các tội phạm trong lĩnh vực thuế)
 • Bình luận về Tội Trốn thuế – Điều 200 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017)

3. Hướng dẫn cách tính thuế TNCN

Công thức tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo công thức:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
 • Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

Theo Phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, có thể tính số thuế phải nộp theo phương pháp sau:

Trong đó, tổng thu nhập được xác định theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 1, 2, 3, 4, 5, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Các khoản thu nhập được miễn thuế là phần thu nhập từ tiền công, tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ quy định, được quy định chi tiết tại Điểm i, Khoản 1, Điều 3, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Các khoản giảm trừ bao gồm:

 • Các khoản giảm trừ gia cảnh.
 • Các khoảng đóng vào quỹ bảo hiểm, hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC .
 • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Xem thêm:  

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply