Lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN

, , Leave a comment

Khi kê khai quyết toán thuế TNCN qua trang thuế điện tử của Tổng cục thuế kế toán thường gặp phải những vấn đề kết xuất dữ liệu các loại tờ khai. Trong bài viết này Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ chia sẻ một số lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN

Tham khảo: Học kế toán thuế ở đâu tốt

Lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN

Cục Thuế TP Hà Nội triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai:

Quyết toán thuế TNCN mẫu:

  • 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)
  • 05/KK-TNCN: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
  • 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

05/DS-TNCN: Danh sách cá nhân nhận thu nhập (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

09/KK-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

13/KK-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn tới người nộp thuế, cụ thể như sau:

– Đối với các tổ chức trả thu nhập có sử dụng chữ ký số, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập truy cập vào cổng thông tin điện tử http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn để gửi dữ liệu cho cơ quan thuế theo tài liệu hướng dẫn của phần mềm iHTKK (Là phần mềm của Tổng cục thuế cung cấp nhằm hỗ trợ người nộp thuế là Doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng chữ ký số nộp hồ sơ khai thuế (trong đó bao gồm các tờ khai quyết toán thuế, TNCN) qua mạng mà không cần gửi tờ khai giấy;), tại cổng thông tin điện tử dành cho đối tượng sử dụng chữ ký điện tử. Tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử không gửi hồ sơ quyết toán thuế bằng bản giấy và cũng không gửi file dữ liệu tại trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.

– Cá nhân và tổ chức trả thu nhập chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN sẽ thực hiện nộp quyết toán thuế bằng bản giấy có ký đóng dấu và đồng thời gửi file dữ liệu tại trang web http://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc copy file mềm vào USB khi nộp bản giấy cho cơ quan thuế.

Lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN

Lưu ý

  • Cá nhân và Tổ chức trả thu nhập kết xuất dữ liệu file Excel để lưu, kết xuất dữ liệu file XML để gửi cơ quan thuế.

  • Trên trang web của Cục thuế TP Hà Nội http://hanoi.gdt.gov.vn có đăng tải các phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt, các bước kê khai quyết toán thuế TNCN để các cá nhân và tổ chức trả thu nhập dễ dàng thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017.
  • Trang http://thuedientu.sdt.gov.vn để thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN và tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc, trang http:///tncnonline.com.vn chỉ sử dụng chức năng tải tờ khai đăng ký cấp mã số thuế người nộp thuế qua Cơ quan chi trả, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
  • Với trường hợp file dữ liệu có dung lượng lớn mà phần mềm HTKK không kết xuất thì CQCT liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và hỗ trợ.
  • Tổ chức trả thu nhập thông báo, hướng dẫn người lao động thuộc đơn vị quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế như sau: Các cá nhân thuộc diện phải quyết toán thuế nếu không thuộc diện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, thực hiện các bước tương tự như tổ chức trả thu nhập.

Xem thêm: Những lưu ý khi quyết toán thuế

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply