Lưu ý về khai nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

, , Leave a comment

Trong bài viết trước nghiệp vụ kế toán thuế đã hướng dẫn các bạn cách tính thuế TNDN đối với chuyển nhượng bất động sản. Khi khai nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Lưu ý về khai nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) cho cơ quan thuế địa phương nơi có BĐS được chuyển nhượng.

– Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng BĐS thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần phát sinh theo mẫu ban hành kèm theo của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế ghi nhận số liệu hoặc điều chỉnh số thuế phải nộp và thông báo gửi trực tiếp cho người nộp thuế. khóa học kế toán trưởng

Hết năm tính thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trong đó phải quyết toán riêng số thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS.

– Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng BĐS thì khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. cách xóa các dữ liệu trùng nhau trong excel

Nếu doanh nghiệp đề nghị nộp thuế theo từng lần phát sinh thì khai thuế như doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng BĐS.

– Tổ chức tín dụng chuyển nhượng BĐS là tài sản bảo đảm tiền vay thì tổ chức tín dụng khi chuyển nhượng BĐS phải kê khai nộp thuế TNDN từ chuyển chuyển nhượng BĐS. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản bảo đảm tiền vay.

+ Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tổ chức tín dụng khi được phép chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước. học chứng chỉ hành nghề kế toán

Trường hợp bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay thì số tiền thu được thực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định.

Sau khi thanh toán các khoản trên, số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thế chấp bất động sản để bảo đảm tiền vay.

+ Trường hợp tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng bất động sản đã được thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp bất động sản cộng chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi bất động sản thế chấp theo hợp đồng tín dụng cộng các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. học logistics ở đâu

+ Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. học chứng chỉ kế toán trưởng online

Tổ chức được uỷ quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

+ Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của Toà án để thi hành án cộng với các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Trên đây là một số lưu ý khi khai nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản. Mong rằng với những chia sẻ của Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hữu ích với các bạn

Xem thêm: 37 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Để có đủ kiến thức để làm kế toán thực tế các bạn nên theo học thêm một khóa học kế toán thực hành. Tham khảo bài viết nên học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội và TPHCM để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán uy tín

Đánh giá
 

Leave a Reply