Báo Cáo Nội Bộ Là Gì? Tổng Hợp Mẫu Báo Cáo Nội Bộ Công Ty

, , Leave a comment

báo cáo nội bộ là gì

Báo cáo nội bộ là tài liệu thường được sử dụng bởi bộ phận kế toán để cung cấp các số liệu thống kê về sổ sách và chi phí trong một khoảng thời gian nhất định. Bài viết sau Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ giúp các bạn hiểu báo cáo nội bộ là gì cũng như các mẫu báo cáo nội bộ công ty chuẩn.

1. Báo cáo nội bộ là gì? Báo cáo nội bộ gồm những gì?

Báo cáo nội bộ hay còn gọi là báo cáo nội bộ doanh nghiệp. Đây là một văn bản trong đó công ty báo cáo về tình hình kinh doanh của tổ chức. Báo cáo này liệt kê một số khoản thu nhập và chi phí như tình trạng doanh thu, tình trạng hàng tồn kho, các khoản thu chi nội bộ và lợi nhuận.

Hầu hết các báo cáo nội bộ nên thể hiện những điểm chính của công ty như:

– Hệ thống báo cáo chi phí, thu nhập và lợi nhuận

 • Hệ thống báo cáo chi phí kinh doanh;
 • Hệ thống báo cáo thu nhập;
 • Hệ thống báo cáo lợi nhuận hoạt động;

Hệ thống báo cáo định hướng kinh doanh: cung cấp thông tin hoạch định chính sách để truyền đạt và giám sát hoạt động kinh doanh.

– Hệ thống báo cáo kết quả hoạt động: Cung cấp thông tin về hiện trạng hoạt động kinh doanh là cơ sở để hiểu, quản lý, đánh giá và điều chỉnh hiện trạng.

– Hệ thống báo cáo về những thay đổi trong kết quả kinh doanh và nguyên nhân: cung cấp thông tin về sự khác biệt giữa hiệu quả thực hiện với ước tính hoặc mục tiêu, nguyên nhân ảnh hưởng đến những khác biệt này giúp nhà quản lý kiểm soát được tình hình và dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh. Giúp đánh giá và xác định nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh.

– Hệ thống báo cáo để chứng minh cho các quyết định quản lý: cung cấp thông tin để giải trình Các quyết định quản lý là hợp lý và phù hợp, đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh của bộ phận và của công ty.

2. Mục tiêu của báo cáo nội bộ là gì?

Là cơ sở để ra quyết định, để đạt hiệu quả và phát triển tốt hơn trong tương lai, báo cáo nội bộ sẽ đưa ra những định hướng hợp lý trong việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh, xây dựng điều kiện kinh doanh, điều chỉnh nhân sự, áp dụng các chương trình đặc biệt, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu kịp thời.

Sau khi nhận được báo cáo nội bộ, công ty sẽ nhanh chóng xem xét và phê duyệt nội dung của báo cáo. Mọi sai sót hoặc điều chỉnh sẽ được chỉnh sửa ngay và hoàn thiện.
Báo cáo nội bộ trở thành cơ sở cho sự kiểm duyệt của chính phủ vào cuối năm khi các công ty đáp ứng các nghĩa vụ thuế của họ. Các báo cáo nội bộ cũng là thông tin bảo mật được sử dụng chỉ trong nội bộ của công ty và không được chia sẻ hoặc tiết lộ ra bên ngoài để không ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Lợi ích của báo cáo nội bộ

– Cải thiện việc ra quyết định: Báo cáo nội bộ cung cấp thông tin chi tiết và dữ liệu chính xác về hoạt động của tổ chức. Điều này giúp người quản lý và nhân viên có thông tin đầy đủ để đưa ra quyết định đúng đắn và cân nhắc.

– Theo dõi tiến độ: Báo cáo nội bộ cho phép tổ chức theo dõi tiến độ và hiệu quả của các hoạt động, dự án và quy trình. Điều này giúp cải thiện quản lý dự án và đảm bảo rằng các mục tiêu được đạt đúng thời hạn.

– Đánh giá hiệu quả: Bằng cách phân tích dữ liệu từ báo cáo nội bộ, tổ chức có thể đánh giá hiệu quả của các chiến lược và hoạt động. Điều này giúp xác định những gì hoạt động tốt và những gì cần được cải tiến.

– Tối ưu hóa tài nguyên: Báo cáo nội bộ cho phép tổ chức nhìn nhận cách sử dụng tài nguyên (như ngân sách, nhân lực, vật liệu) và tối ưu hóa chúng để đạt được hiệu quả tốt nhất.

– Trao đổi thông tin trong nội bộ: Báo cáo nội bộ là công cụ quan trọng để giao tiếp thông tin giữa các bộ phận và cấp quản lý trong tổ chức. Điều này giúp đảm bảo sự hiểu biết và đồng thuận giữa các nhóm làm việc.

– Định hình chiến lược: Bằng việc cung cấp thông tin và phân tích, báo cáo nội bộ giúp tổ chức hiểu rõ tình hình hiện tại và định hình chiến lược để đáp ứng các thách thức và cơ hội.

4. Các thành phần của một báo cáo nội bộ

Báo cáo nội bộ hiện được lập theo mẫu chuẩn theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Nhìn chung, báo cáo gồm các nội dung chính sau:

 • Doanh thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ;
 • Các khoản giảm trừ doanh thu;
 • Số vốn chi cho giai đoạn hỗ trợ sản phẩm;
 • Thu nhập từ hoạt động tài chính: Thu nhập từ hoạt động đầu tư,thu hồi, thanh khoản các khoản vay nợ;…
 • Chi phí lãi vay;
 • Chi phí trả lương cho nhân viên;
 • Chi phí phục vụ cho việc bán hàng;…
 • Các loại thuế mà công ty phải nộp;…

mẫu báo cáo nội bộ công ty

>>> Xem thêm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại Hà Nội

5. Các mẫu báo cáo nội bộ công ty

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ trên file excel

Download: Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ excel

Download: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Download: 

6. Cách báo cáo nội bộ và những lưu ý khi lập

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Một báo cáo đúng chuẩn form sẽ có năm cột.

 • Cột 01: Các chỉ tiêu nêu trong báo cáo;
 • Cột 02: Mã số chỉ tiêu tương ứng được ghi tại cột 01.
 • Cột 03: Các số liệu tương ứng với mục đích của báo cáo này có thể được tìm thấy trong các báo cáo hàng quý/hàng năm của công ty.
 • Cột 04: Tổng số tiền phát sinh khoản chi phí này trong kỳ báo cáo.
 • Cột 05: So sánh số liệu năm trước.

Một điểm quan trọng cần lưu ý khi lập báo cáo nội bộ là không chỉ lập báo cáo với con số tổng cộng như thông thường mà phải bao gồm tất cả các chi tiết của từng khoản mục phát sinh trong báo cáo quản trị nội bộ, cần thể hiện chi tiết và dự đoán xu hướng để đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng.

Trên đây là những thông tin chi tiết về báo cáo nội bộ và các mẫu báo cáo nội bộ chuẩn form mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã nắm được phần nào về loại báo cáo nội bộ này.

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply