Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT mới nhất

, , Leave a comment

Nếu hóa đơn viết sai mà đã kê khai thuế thì không được thu hồi và phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT và lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trong bài viết dưới đây, nghiệp vụ kế toán thuế sẽ gửi đến bạn đọc mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT mới nhất.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có: khóa học kế toán thuế

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………… MST: …………………………………..

Đại diện …………………………………………. Chức vụ: …………………………………………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………. MST: …………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………………… ký hiệu ……………… ngày …………….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ………………… ký hiệu ……………. ngày ……………………… (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………….

Nội dung trước khi điều chỉnh

Nội dung sau khi điều chỉnh

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh và xuất hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

Đại diện bên A                                                                                   Đại diện bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý:

  • Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thì ngày trên biên bản phải cùng ngày với ngày trên hóa đơn điều chỉnh
  • Người đại diện 2 bên phải ký, ghi rõ họ tên + Đóng dấu
  • Nếu hóa đơn viết sau tên, địa chỉ công ty nhưng người mua ghi đúng mã số thuế thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Bạn có thể tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn tại mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

Xem thêm: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Từ khóa liên quan: Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2018, mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 39, lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Bài viết được lấy nguồn từ kế toán Lê Ánh

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply