Mẫu biên bản hủy hóa đơn

, , Leave a comment

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như thay đổi địa chỉ trụ sở,…. thì kế toán phải làm biên bản hủy hóa đơn. Vậy cách viết biên bản hủy hóa đơn như thế nào? Nghiepvuketoanthue sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu biên bản hủy hóa đơn trong bài viết sau

I.Các trường hợp hủy hóa đơn
 Theo khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC các trường hợp phải hủy hóa đơn như sau:

– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

+ Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

+ Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy.

Hóa đơn được xác định đã hủy là: surrender bill

+ Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.

+ Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

Đối với hóa đơn viết sai: thanh toán quốc tế

+ Nếu hóa đơn viết sai mà chưa kê khai thì chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai mà không cần làm thủ tục hủy hóa đơn;

+ Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn mới, không cần hủy hóa đơn.

II. Mẫu biên bản hủy hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

  • Căn cứ vào Quyết định của Hội đồng hủy hóa đơn;
  • Căn cứ vào Biên bản kiểm kê hóa đơn cần hủy.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2019, chúng tôi gồm có:

      Ông (bà):                                 Chức vụ: Giám đốc

      Ông (bà):                                 Chức vụ: Kế toán trưởng

      Ông (bà): ………………….               Chức vụ: ………………

      Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

  1. Tên hóa đơn cần hủy: Hóa đơn giá trị gia tăng
  2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn cần hủy:
  3. Ký hiệu hóa đơn cần hủy: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  4. Số lượng hóa đơn cần hủy: Từ số … đến số …
  5. Hình thức hủy hóa đơn: Cắt góc hoặc đốt hoặc xé vụn (Ghi 1 trong các phương pháp hủy).

Chúng tôi lập biên bản này xác nhận việc hủy hóa đơn với những nội dung trên đã được thực hiện vào lúc …… giờ …….. phút ngày …… tháng …… năm 2019.

Biên bản này đã được đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe và thống nhất ký xác nhận.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………..

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu biên bản hủy hóa đơn TẠI ĐÂY

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Trên đây là những chia sẻ về trường hợp phải hủy hóa đơn, mẫu biên bản hủy hóa đơn. Mong bài viết của nghiệp vụ kế toán thuế phần nào giúp các bạn đang bị vướng mắc về hóa đơn có thể xử lý tốt trường hợp của mình.

>>Bài viết liên quan: Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Để hiểu và nắm bắt được các thông tin và các công việc của kế toán cần làm về kế toán và thuế, ngoài việc tự tìm hiểu bổ túc thêm kiến thức các bạn nên tham khảo các khóa học về kế toán thuế. Mời các bạn tìm hiểu thêm thông tin tại đây: học thuế chuyên sâu ở đâu tốt nhất

Nghiệp vụ kế toán thuế chúc bạn thành công!

5/5 - (7 bình chọn)
 

Leave a Reply