Mẫu biên bản hủy hóa đơn

, , Leave a comment

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như thay đổi địa chỉ trụ sở thì kế toán phải làm biên bản hủy hóa đơn. Vậy cách viết biên bản hủy hóa đơn như thế nào? Nghiepvuketoanthue sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu biên bản hủy hóa đơn trong bài viết sau

>>Xem thêm: Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

  • Căn cứ vào Quyết định của Hội đồng hủy hóa đơn;
  • Căn cứ vào Biên bản kiểm kê hóa đơn cần hủy.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2019, chúng tôi gồm có:

      Ông (bà):                                 Chức vụ: Giám đốc

      Ông (bà):                                 Chức vụ: Kế toán trưởng

      Ông (bà): ………………….               Chức vụ: ………………

      Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

  1. Tên hóa đơn cần hủy: Hóa đơn giá trị gia tăng
  2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn cần hủy:
  3. Ký hiệu hóa đơn cần hủy: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  4. Số lượng hóa đơn cần hủy: Từ số … đến số …
  5. Hình thức hủy hóa đơn: Cắt góc hoặc đốt hoặc xé vụn (Ghi 1 trong các phương pháp hủy).

Chúng tôi lập biên bản này xác nhận việc hủy hóa đơn với những nội dung trên đã được thực hiện vào lúc …… giờ …….. phút ngày …… tháng …… năm 2019.

Biên bản này đã được đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe và thống nhất ký xác nhận.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………..

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu biên bản hủy hóa đơn TẠI ĐÂY

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu

Mẫu biên bản hủy hóa đơn
5 (100%) 5 vote[s]

 

Leave a Reply