Những lưu ý khi quyết toán thuế

, , Leave a comment

Tháng 3 là thời điểm mà kế toán cần thực hiện quyết toán thuế. Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, TNDN năm 2020 để bạn đọc tham khảo

luu-y-khi-quyet-toan-thue

>>Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

I,QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

1.Về thời hạn:

– Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm Dương lịch: ngày 31/3/2021.

– Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2.Về kê khai thuế TNDN: học xuất nhập khẩu thực tế

– Xác định, kê khai đủ thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN);

Trong đó lưu ý đến một số chỉ tiêu sau:

+ Chỉ tiêu [04] – Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất;

+ Chỉ tiêu [05] – Tỷ lệ (%) của ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế. nên học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

– Xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết: lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi tính thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 132/2020 để hạn chế sai sót.

– Xác định, kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020: Trường hợp tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì DN được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020, một số lưu ý: học xuất nhập khẩu ở đâu

+ Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng theo quy định của luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định.

– Có đơn vị sản xuất phụ thuộc thì nhớ phân bổ thuế TNDN phải nộp cho đơn vị phù thuộc.

– Có kiểm tra, thanh tra năm 2020 thì nhớ hạch toán kế toán trước khi lên báo cáo tài chính và quyết toán thuế. tài liệu học kế toán cho người mới bắt đầu

– Lỗ được chuyển liên tục trong 5 năm

II,QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Quyết toán thuế TNCN

1.Về thời hạn:

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp, NNT trả thu nhập: ngày 31/3/2021.

– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ.

2.Lưu ý về khi khai thuế TNCN: khóa học về xuất nhập khẩu

– Không phát sinh thuế cũng phải nộp tờ khai thuế TNCN.

– Xác định kỳ kê khai thuế TNCN: Nếu khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN cũng phải khai theo quý; Nếu khai thuế GTGT theo tháng thì thuế TNCN cũng phải khai theo tháng.

– Không phát sinh chi lương thì khai dữ liệu trắng.

3.Lưu ý khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN:

– Về mức giảm trừ gia cảnh:

+ Đối với cá nhân người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng.

+ Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

– Quy định miễn thuế TNCN, không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN: Miễn thuế TNCN đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống; đồng thời, cá nhân không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

– Không phát sinh thuế TNCN thì khai số lượng nhân viên (chỉ tiêu 21, 22) + Thu nhập chịu thuế (chỉ tiêu 27)

– Không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải nộp quyết toán thuế TNCN. Như vậy, cần phân biệt giữa không phát sinh trả thu nhập và không phát sinh khấu trừ.

* Lưu ý: Phân biệt các khái niệm: khóa học về xuất nhập khẩu

1.Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ (Bản thân, người phù thuộc, bảo hiểm……)

2.Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn (16 khoản được miễn thuế TNCN năm 2021)

III,THUẾ GTGT

– Đã nộp tờ khai chính thức rồi, nếu phát hiện sai sót thì chỉ làm tờ khai bổ sung KHBS hoặc văn bản giải trình nếu không có sự thay đổi về thuế ( Không phân biệt còn hạn nộp hay không còn hạn nộp).

– Chu kỳ để xác định khai thuế bây giờ chỉ là 1 năm tài chính (Cuối năm căn cứ doanh thu để xác định lại khai thuế theo tháng hay theo quý).

Trên đây là những lưu ý khi quyết toán thuế mà bạn đọc cần nắm rõ. Nghiệp vụ kế toán thuế chúc bạn thành công.

>>Tham khảo thêm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

Đánh giá
 

Leave a Reply