Recent Posts

Cấu trúc mã số thuế

Cấu trúc mã số thuế

, , No Comment

Mã số thuế là gì? Cấu trúc và ý nghĩa của mã số thuế như thế nào? Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về mã số thuế trong bài viết này Nghiệp vụ kế&hellip

Read Post →

Đối tượng đăng ký thuế

Đối tượng đăng ký thuế

, , No Comment

Những đối tượng nào phải đăng ký thuế?. Trong bài viết dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ thông tin đến các bạn đối tượng đăng ký thuế theo quy định mới nhất 1.&hellip

Read Post →