Quy định về khấu trừ thuế TTĐB

, , Leave a comment

Đối tượng được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào? Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt ra sao? Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ chia sẻ những quy định về khấu trừ thuế TTĐB trong bài viết dưới đây

khấu trừ thuế TTĐB

>>Xem thêm: Quy định về hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Quy định về khấu trừ thuế TTĐB

1. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB bằng các nguyên liệu chịu thuế TTĐB được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế TTĐB phải nộp. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết trong kỳ thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Đối với xăng sinh học, số thuế TTĐB được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học. học thanh toán quốc tế ở đâu

2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu (trừ xăng các loại) được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định như sau:

– Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu.

– Đối với trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước:

+ Hợp đồng mua bán hàng hoá, trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất; Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở bán hàng).

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

+ Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là hoá đơn GTGT khi mua hàng. Số thuế TTĐB mà đơn vị mua hàng đã trả khi mua nguyên liệu được xác định = giá tính thuế TTĐB nhân (x) thuế suất thuế TTĐB; trong đó:

Giá tính thuế TTĐB  

=

Giá mua chưa có thuế GTGT (thể hiện trên hóa đơn GTGT) Thuế bảo vệ môi trường
(nếu có)
1 + Thuế suất thuế TTĐB

Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được thực hiện khi kê khai thuế TTĐB, thuế TTĐB phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB của hàng hoá chịu thuế TTĐB được bán ra trong kỳ. Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hóa, nguyên liệu ở khâu nhập khẩu hoặc số thuế TTĐB đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá được bán ra trong kỳ.

Trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tế vào cuối quý, cuối năm. Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Ví dụ: Trong kỳ khai thuế, cơ sở A phát sinh các nghiệp vụ:

+ Nhập khẩu 11.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 260 triệu đồng

+ Xuất kho 7.000 lít để sản xuất 11.000 chai rượu

+ Xuất bán 8.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 8.000 chai rượu xuất bán là 340 triệu đồng.

+ Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 8.000 chai rượu đã bán ra là 140 triệu đồng

Số thuế TTĐB cơ sở A phải nộp trong kỳ là : 340 triệu đồng – 140 triệu đồng = 200 triệu đồng

Trên đây Nghiệp vụ kế toán thuế đã thông tin đến các bạn những quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Qua bài viết trên tin rằng các bạn đã hiểu các đối tượng và điều kiện được khấu trừ thuế TTĐB. Cảm ơn đã theo dõi bài viết

Xem thêm: Văn bản pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghiệp vụ kế toán thuế chúc bạn thành công!

5/5 - (3 bình chọn)
 

Leave a Reply