Quyết toán thuế TNCN đối với người lao động đã nghỉ việc

, , Leave a comment

Quyết toán thuế TNCN là việc bắt buộc phải làm đối với người lao động. Trong nhiều trường hợp cá nhân thay đổi công việc từ công ty này sang công ty khác hoặc nghỉ việc. Vậy quyết toán thuế TNCN đối với người lao động đã nghỉ việc như thế nào? Cùng Nghiệp vụ kế toán thuế tìm hiểu bạn nhé!

quyết toán thuế TNCN cho NLD nghỉ việc

>>> Xem thêm: Thủ tục quyết toán thuế khi chia tách doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý

– Thông tư 92/2015/TT-BTC

2. Nội dung phân tích

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:

“c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: học kế toán trưởng

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.3) Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú). học xuất nhập khẩu tại hải dương

c.2.4) Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).”

 Căn cứ vào quy định trên:

– Trường hợp 1: Người nộp thuế không thay đổi nơi làm việc, tại nơi làm việc đó đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan trả thu nhập đó của cá nhân.

– Trường hợp 2: Người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc, tại nơi làm việc sau cùng có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan trả thu nhập sau cùng nơi NNT giảm trừ gia cảnh.

– Trường hợp 3: Người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc, nhưng tại nơi làm việc sau cùng trong năm không giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại cơ quan trả thu nhập đó, NNT nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

– Trường hợp 4: Người nộp thuế trong năm làm việc ở nhiều nơi nhưng ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không có hợp đồng lao động đã bị khấu trừ thuế TNCN 10%, NNT nộp hồ sơ quyết toán thuế Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

– Trường hợp 5: NTT trong năm làm việc tại 1 hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

=> Như vậy, cá nhân đã nghỉ việc và tại thời điểm quyết toán không làm việc ở đâu thì quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.

Trên đây Nghiệp vụ kế toán thuế chia sẻ đến bạn Quyết toán thuế TNCN đối với người lao động đã nghỉ việc. Mong bài viết của Nghiệp vụ kế toán thuế giúp ích được cho bạn đọc.

Để có đủ kiến thức để làm kế toán các bạn nên theo học thêm một khóa học kế toán thực hành. Tham khảo bài viết nên học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội và TPHCM để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán chất lượng. 

>> Bài viết được quan tâm: Học kế toán tổng hợp thực hành Online ở đâu tốt

Nghiệp vụ kế toán thuế chúc bạn thành công!

Đánh giá
 

Leave a Reply