Tất tần tật văn bản quy định về thuế TNDN

, , Leave a comment

Có những văn bản pháp luật nào quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)? Những văn bản nào vẫn còn hiệu lực thi hành cho tới hiện tại? Nhằm giúp doanh nghiệp và kế toán thuận lợi tra cứu dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế chia sẻ cho các bạn tất tần tật văn bản quy định về thuế TNDN

Tất tần tật văn bản quy định về thuế TNDN

Tổng hợp văn bản quy định về thuế TNDN

Tất cả những văn bản quy định về thuế TNDN được liệt kê đầy đủ trong bảng dưới đây:

Loại văn bản

Quy định 

Ngày ban hành

Luật thuế TNDN

 

 

 

 

Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 03/6/2008
Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008; 19/06/2013
Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế khi nào bị thanh tra thuế 26/11/2014
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 29/11/2006
Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế học nghiệp vụ xuất nhập khẩu online 20/11/2012

Nghị định của Chính phủ về thuế TNDN

 

 

 

 

 

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008 26/12/2013
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế học kế toán thực tế 1/10/2014
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 12/02/2015
Nghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 24/2/2017
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 22/7/2013
Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 15/12/2017

Thông tư của Bộ tài chính về Thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế thu nhập doanh nghiệp; 18/6/2014
Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ 25/8/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP hoc ke toan truong 10/10/2014
Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC 22/6/2015
Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu hao tài sản cố định 25/4/2013
Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; 12/4/2017
Thông tư 41/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 28/4/2017
Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam 6/8/2014
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 22/7/2013
Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán 15/12/2017
Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu hao tài sản cố định 25/4/2013
Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 06/11/2013
Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 17/6/2016

Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 1 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính

16/3/2018

Trên đây là Tất tần tật văn bản quy định về thuế TNDN. Mong rằng với chia sẻ của Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hữu ích với các bạn trong việc tra cứu những quy định về thuế TNDN

Xem thêm: Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN

Để có đủ kiến thức để làm kế toán thực tế các bạn nên theo học một khóa học kế toán tổng hợp thực hành. Tham khảo bài viết Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán uy tín

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply