Thời gian lỗ và thời gian kết chuyển lỗ

, , Leave a comment

Doanh nghiệp được chuyển lỗ trong bao nhiều năm và quy định về chuyển lỗ như thế nào? Doanh nghiệp lỗ có phải nộp thuế không? Trong bài viết dưới đây, nghiệp vụ kế toán thuế sẽ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về vấn đề này.

Xem thêm: Quy định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất

Theo Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính:

“ Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1.Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang

2.Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm”

Như vậy, không có quy định về việc doanh nghiệp được phép lỗ trong bao nhiêu năm mà chỉ có quy định là doanh nghiệp chỉ được phép chuyển lỗ liên tục trong vòng 5 năm.

Ví dụ 1: Năm 2017, công ty kế toán Việt có phát sinh lỗ là 8 tỷ đồng, năm 2018 công ty kế toán Việt có phát sinh thu nhập là 10 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2017 là 8 tỷ đồng, công ty phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2018.  khoa hoc lap bctc cap toc

Ví dụ 2: Năm 2017 công ty Hoa Sen có phát sinh lỗ là 25 tỷ đồng, năm 2018 doanh nghiệp phát sinh thu nhập là 20 tỷ đồng

+ Công ty Hoa Sen phải chuyển toàn bộ số lỗ là 20 tỷ đồng vào thu nhập năm 2018

+ Số lỗ còn lại là 5 tỷ đồng, công ty Hoa Sen phải theo dõi và chuyển toàn bộ theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2017 nêu trên vào các năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Lưu ý: Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 thì

Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Nếu tổng số thuế tạm nộp thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp.

Nếu tổng số thuế tạm nộp thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Bài viết được quan tâm: Học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu

học xuất nhập khẩu ở đâu

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

5/5 - (3 bình chọn)
 

Leave a Reply