Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

, , Leave a comment

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như thế nào? Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ giải đáp thắc mắc vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý và tháng được quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC.

Thời-hạn-nộp-báo-cáo-tình-hình-sử-dụng-hóa-đơn

>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

1.Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Hàng quý, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan quản lý trực tiếp.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:            kế toán xây lắp công trình

Qúy Thời hạn nộp chậm nhất
Qúy I Ngày 30/4
Qúy II Ngày 30/7
Qúy III Ngày 30/10
Qúy IV Ngày 30/1 năm sau

Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.  khoá học kế toán hành chính sự nghiệp

2.Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan thuế. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Hạn nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế cùng với tờ khai thuế

Chú ý: Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Nếu hết thời hạn trên thì cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

3.Mức phạt khi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tiền phạt

Lỗi

Phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng Lập sai hoặc không đầy đủ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau ngày thứ 10
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 20 ngày

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

5/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply