Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế từ tháng sang quý

, , Leave a comment

Doanh nghiệp chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý cần phải làm thông báo theo mẫu 01 /ĐK-TĐKTT. Bài viết dưới đây nghiepvuketoanthue sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu 01 /ĐK-TĐKTT chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý

Kính gửi: Chi Cục Thuế ………………

Tên người nộp thuế: ……………………………….

Mã số thuế: ………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………….

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: …………….

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, năm 2020 doanh thu dưới 50 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Thời gian áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT quý 01 năm 2021

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

                 Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Trên đây là mẫu 01 /ĐK-TĐKTT chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý. Bạn đọc có thể tải TẠI ĐÂY

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thuế ở đâu?

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply