Thủ tục thuế khi thay đổi CMND, thẻ CCCD

, , Leave a comment

Tổ chức/cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có phát sinh thay đổi thông tin về căn cước công dân (CCCD) hoặc chứng minh nhân dân (CMND) đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ pháp lý:

  • Căn cứ: Khoản 2 điều 12; Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC
  • Công văn 4534/TCT-KK, ngày 30/09/2016

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi CMND, thẻ CCCD

Trong bài viết này Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục thuế khi thay đổi CMND, thẻ CCCD

1. Thời hạn làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (TH: thay đổi CMND, thẻ CCCD)

10 ngày làm việc khi có phát sinh thay đổi

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin CCCD hoặc CMND (dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế) của cá nhân thì cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. khóa học xuất nhập khẩu hải quan

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm. đào tạo kế toán tổng hợp

2. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

*Đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hồ sơ gồm:

  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95.

Tải về: 08-mst-to-khai-dieu-chinh-bo-sung-thong-tin-dang-ky-thue

Mẫu số 08-MST

  • Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có thay đổi. khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn

*Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế), hồ sơ gồm:

  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95

*Đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh:

**Người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ gồm: 

  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95 để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc;
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân có hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của cá nhân trên các giấy tờ này có thay đổi. phòng hành chính nhân sự
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu không đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các giấy tờ này có thay đổi.

**Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập: 

  • Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95

Tải về: Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

  • Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

Cá nhân gửi bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập tờ khai đăng ký thuế tổng hợp gửi cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

Tải về: 20-ĐKT-TH-TCT

Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi

Tham khảo một số bài viết liên quan:

Đánh giá
 

Leave a Reply