Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh có được khấu trừ

, , Leave a comment

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh có được khấu trừ hay không? Khi nào phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh? Trong bài viết dưới đây, nghiệp vụ kế toán thuế sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này.

thue-vang-lai

>>Xem thêm: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1.Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ không?

Theo khoản 1 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ tài chính:

“Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

Vậy số tiền thuế GTGT vãng lai mà doanh nghiệp đã nộp tại nơi khác sẽ được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

2.Khi nào phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

thue-gtgt-vang-lai

Theo khoản 1 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ tài chính:

“Trường hợp người nộp thuế  có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. học chứng chỉ khai báo hải quan

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh” tra cứu thuế thu nhập cá nhân đã nộp

Vậy nếu có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà có giá trị gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải kê khai thuế GTGT vãng lai tại địa phương đó. Nếu có hoạt động chuyển nhượng bất động sản vãng lai (không phân biệt lớn hơn hay nhỏ hơn 1 tỷ) thì phải kê khai thuế GTGT vãng lai tại địa phương đó.

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

5/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply