Thuế GTGT

Cấu trúc mã số thuế

Cấu trúc mã số thuế

, , No Comment

Mã số thuế là gì? Cấu trúc và ý nghĩa của mã số thuế như thế nào? Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về mã số thuế trong bài viết này Nghiệp vụ kế&hellip

Read Post →

bien-ban-huy-hoa-don

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

, , No Comment

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như thay đổi địa chỉ trụ sở,…. thì kế toán phải làm biên bản hủy hóa đơn. Vậy cách viết biên bản&hellip

Read Post →