Thuế Hải Quan Là Gì? Cách Đăng Ký Nộp Thuế Hải Quan Điện Tử

, , Leave a comment

Bước vào kỷ nguyên mới với nền kinh tế mở cửa và hội nhập. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng lên theo đó, tạo ra giá trị đáng kể cho hàng hóa và nguyên vật liệu của mỗi nước. Do đó, nguồn thu thuế từ các hoạt động xuất nhập khẩu này cũng tăng lên theo thời gian và đóng vai trò quan trọng trong ngân sách nhà nước.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến thuế hải quan và cách đăng ký nộp thuế hải quan điện tử.

1. Thuế hải quan là gì?

Thuế quan tiếng Anh là: “Tariffs” là loại thuế do cơ quan hải quan của một quốc gia áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu đi qua cửa khẩu của quốc gia đó.

2. Vai trò, mục đích của thuế hải quan là gì

Vai trò:

 • Thuế quan nhằm điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Thuế quan có tác dụng bảo vệ thị trường nội địa bằng cách đánh thuế cao hơn đối với hàng hoá nhập khẩu và cho phép các nhà sản xuất trong nước cạnh tranh với hàng hoá nhập khẩu với giá thấp hơn.
 • Thuế quan làm tăng thu ngân sách chính phủ với chi phí thấp hơn nhiều loại thuế tiêu dùng vì điểm thuế nhập khẩu ít hơn nhiều so với điểm thuế tiêu dùng.
 • Thuế nhập khẩu có tác dụng làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, do các sản phẩm thay thế nhập khẩu do thuế cao nên đòi hỏi nhu cầu mở thêm sản xuất, tạo thêm việc làm, giải quyết tình trạng thất nghiệp trong nước.
 • Thuế quan là một công cụ phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại và gây áp lực buộc các đối tác thương mại phải thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán.

Mục đích của thuế quan:

 • Thuế nhập khẩu có thể được sử dụng như một công cụ phòng vệ thương mại.
 • Giảm nhập khẩu bằng cách làm cho chúng đắt hơn các lựa chọn thay thế trong nước, do đó giảm thâm hụt thương mại.
 • Chống bán phá giá bằng cách nâng giá nhập khẩu các mặt hàng bán phá giá lên giá thị trường mở.
  Trả đũa các nước khác áp đặt hàng rào thuế quan đối với hàng xuất khẩu của họ, đặc biệt là trong các cuộc chiến tranh thương mại.
 • Bảo hộ các lĩnh vực sản xuất chủ chốt như nông nghiệp, được thực hiện như các chính sách hải quan của EU trong
  Chính sách Nông nghiệp Chung.
 • Bảo vệ các ngành công nghiệp mới nổi cho đến khi chúng đủ mạnh để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
 • Xuất khẩu giảm do chính phủ cấm xuất khẩu hàng hóa tiêu thụ nguồn tài nguyên khan hiếm, cạn kiệt hoặc rất tính chất của nó rất quan trọng đối với an toàn thực phẩm hoặc an ninh quốc gia.
 • Thuế xuất nhập khẩu có thể được sử dụng để tăng nguồn thu của chính phủ.

3. Các loại thuế hải quan

Thuế nhập khẩu thông thường. – Thuế nhập khẩu ưu đãi. – Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế chống phá giá

Thuế chống trợ cấp.

Thuế tự vệ.

4. Cách tính thuế hải quan

Khi xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng (nếu có),và các loại thuế bổ sung khác (chống bán phá giá ), thuế trợ cấp, thuế tự vệ (nếu có).

Nhập khẩu:

 • Theo số tiền giao dịch
 • Theo giá giao dịch của những hàng hóa nhập khẩu giống nhau
 • Theo giá trị nhập khẩu có tính chất tương tự
 • Tương ứng với giá trị của hàng thay thế, nhưng ở cùng một mức giá

Xuất khẩu: 

 • Thuế suất ưu đãi: áp dụng trong trường hợp “có đi có lại” trong hàng rào thuế quan giữa hai nước
 • Thuế suất thông thường: áp dụng nếu đối tác không có ưu đãi thuế nhập khẩu Việt Nam
 • Thuế suất đặc biệt: nếu cùng nằm trong khối thương mại tự do giữa các nước
 • Thuế bổ sung: tính theo giá cao thấp tương ứng của sản phẩm tại Việt Nam.

Công thức 2 bước

Thuế hải quan = trị giá tính thuế của hàng hóa xuất hoặc nhập khẩu x thuế suất thuế xuất hoặc nhập khẩu

Thuế GTGT = (trị giá tính thuế hàng hóa xuất hoặc nhập khẩu + thuế xuất hoặc nhập khẩu) x thuế suất thuế GTGT

5. Cách đăng ký nộp thuế hải quan điện tử

Bước 1. Đăng ký tài khoản nộp thuế hải quan điện tử

Người nộp thuế có thể khai báo thông quan khi đăng ký, tạo chữ ký điện tử để nộp thuế, đăng ký tài khoản nộp thuế hải quan điện tử. Cung cấp thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7 trên Cổng thông tin điện tử hải quan https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login.

Cập nhật thông tin ủy quyền nợ tài khoản ngân hàng của bạn khi sử dụng hình thức nộp thuế điện tử hải quan, cũng như đăng ký địa chỉ email và số điện thoại giao dịch của bạn. Ngoài ra, người nộp thuế phải làm thủ tục hải quan trên Hệ thống hải quan điện tử sau khi kê khai chi tiết xác định số tiền phải nộp (sắc thuế, tài khoản nộp tiền, mã số và tên cơ quan hải quan, mã và tên kho bạc nơi mở tờ khai).

thuế hải quan điện tử

Bước 2. Kê khai và nộp Bảng kê nộp thuế trên Cổng thanh toán hải quan điện tử

Hồ sơ khai thuế theo Mẫu số 01 / BKNT trực tiếp tại Cổng thanh toán hải quan điện tử https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login.

Đăng nhập User ID để cập nhật mã số thuế, số tờ khai và thanh toán. Người nộp thuế chỉ được yêu cầu cung cấp số tờ khai khi hệ thống đã xác định được chữ ký số của công ty. Khi đăng ký, người nộp thuế nhận được từ Hệ thống toàn bộ thông tin nộp tiền chi tiết cho từng tờ khai hải quan (theo mẫu bảng kê do Bộ Tài chính quy định).

»»»» khóa học kế toán thuế chuyên sâu tốt nhất Hà Nội, TP HCM

Đồng thời, bạn sẽ cần xác minh thông tin thuế dựa trên số đăng ký của mình. Chọn số tiền thuế và chọn ngân hàng được phép tính phí tài khoản dịch vụ thuế điện tử của bạn. Quản lý nội bộ việc nộp tiền của người nộp thuế, ký số nộp tiền trực tiếp qua cổng thanh toán điện tử hải quan. Sau khi có chữ ký số, hệ thống hải quan sẽ gán mã số cho biên lai nộp thuế của người nộp thuế.

Bước 3. Hải quan gửi thông báo thuế đến ngân hàng

Hệ thống hải quan gửi yêu cầu ký chữ ký số điện tử của người nộp thuế và rút tiền từ tài khoản đến ngân hàng do người nộp thuế chỉ định. Thông điệp dữ liệu thuế chứa ID biên lai nộp tiền bao gồm mã hải quan, mã kho bạc nơi hải quan mở tài khoản, số tiền chi tiết sau từng sắc thuế, chỉ tiêu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu liên quan khác.

Bước 4. Ngân hàng trích tài khoản và gửi tiền để đóng thuế

Ngân hàng xác minh và xử lý chữ ký số của người nộp thuế và chữ ký số của cơ quan hải quan đã đăng ký với ngân hàng. Sau khi người nộp thuế thực hiện xong lệnh nộp tiền, ngân hàng chuyển thông tin nộp tiền đến Cổng thanh toán hải quan điện tử và được chấp nhận là thời điểm cam kết chấp nhận nộp tiền vào ngân sách thay cho người nộp thuế.

Trường hợp chữ ký số của người nộp thuế hoặc của Tổng cục Hải quan không đúng, hoặc lệnh nộp tiền không được ngân hàng chấp nhận, ngân hàng sẽ thông báo lên hệ thống cổng thanh toán để doanh nghiệp ghi nhận và sửa lại phiếu nộp tiền.

Bước 5. Khấu trừ công nợ,thông quan hàng hóa.

Khi nhận được thông tin nộp tiền cùng với ID phiếu nộp, hệ thống sẽ tự động xác nhận thông tin nộp tiền và số thuế phải nộp. Nếu thông tin chính xác, hệ thống hải quan sẽ khấu trừ nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và chuyển sang hệ thống VNACCS để khai báo hàng hóa. Quá trình này diễn ra rất nhanh và chỉ mất vài giây.

Bước 6. Hạch toán thuế

Kho bạc nhà nước sẽ gửi cho cơ quan thu bảng kê giấy nộp tiền đã ký điện tử vào ngân sách quốc gia thông qua Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài Chính. Căn cứ vào danh sách chữ ký số, cơ quan hải quan cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung và hoạch thu vào ngân sách.

6. Cách tra cứu nợ thuế hải quan

Bạn có thể kiểm tra nó trên trang web:

Trang web của Tổng cục Hải quan: http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

Trang web của Báo Hải quan: http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

Và theo thứ tự sau:

Nhấp vào ô tra cứu nợ thuế

Nhập MST của công ty bạn vào trường Mã doanh nghiệp.

Nhập các trường số CMND và CMT

Nhập lại xác nhận theo ô trên

Nhấp vào ô xem thông tin

Sau khi có kết quả tra cứu và phát hiện có khoản phải thu quá hạn (vàng, tím, đỏ) thì báo cho bộ phận liên quan của công ty hoặc báo với khách hàng (hãng vận chuyển) để giải quyết việc nợ này cần thực hiện.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến thuế hải quan và cách đăng ký nộp thuế hải quan điện tử mà bạn cần phải biết. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho công việc của bạn

Xem thêm: 

Đánh giá
 

Leave a Reply