Thuế Lũy Tiến Là Gì? Biểu Thuế Lũy Tiến Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất

, , Leave a comment

Biểu thuế lũy tiến là gì? Biểu thuế lũy tiến thu nhập cá nhân như thế nào? Nếu chưa rõ về biểu thuế lũy tiến, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của nghiệp vụ kế toán thuế.

>>>>Tham khảo ngay: Review Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Tại Hà Nội TPHCM Tốt Nhất

Thuế lũy tiến là gì

Biểu thuế lũy tiến là cơ cấu thuế được đánh theo tỷ lệ tăng dần khi thu nhập tăng theo. Mức tăng thuế suất tăng khi người nộp thuế chuyển từ nhóm thuế thấp hơn sang nhóm cao hơn.

Biểu thuế lũy tiến thường có 2 loại là biểu thuế lũy tiến toàn phần và biểu thuế lũy tiến từng phần.

Biểu thuế lũy tiến từng phần là biểu thuế gồm nhiều bậc và ứng với mỗi bậc là mức thuế suất tương ứng. Với từng bậc thuế thì thuế suất sẽ tăng dần. Thuế sẽ được tính từng phần theo bậc thuế mà mức thuế suất tương ứng với bậc thuế đó. Số thuế phải nộp là tổng số  thuế tính cho từng bậc.

Biểu thuế lũy tiến toàn phần gần giống với biểu thuế lũy tiến từng phần vì được tính theo các bậc thuế khác nhau. Mức thuế suất với mỗi bậc thuế sẽ tăng dần khi cơ sở tính thuế tăng. Số thuế phải đóng sẽ được tính bằng cách lấy tổng thu nhập thuế nhân với thuế suất

Quy định về biểu thuế lũy tiến thu nhập cá nhân từng phần

thue luy tien tung phan

Biểu thuế lũy tiến từng phần được tính theo thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh.

Các bậc thuế, thu nhập tính thuế và thuế suất tương ứng như sau:

  • Bậc 1: Phần thu nhập tính thuế trên năm là đến 60 triệu, phần thu nhập tính thuế theo tháng là đến 5 triệu đồng và thuế suất là 5%
  • Bậc 2: Phần thu nhập tính thuế trên năm là trên 60 triệu, phần thu nhập tính thuế theo tháng là từ 5-10 triệu đồng và thuế suất là 10%
  • Bậc 3: Phần thu nhập tính thuế trên năm là 60-120 triệu, phần thu nhập tính thuế theo tháng là trên 10 triệu đồng và thuế suất là 15%
  • Bậc 4: Phần thu nhập tính thuế trên năm là 216-384 triệu, phần thu nhập tính thuế theo tháng là từ 18-32 triệu đồng và thuế suất là 20%
  • Bậc 5: Phần thu nhập tính thuế trên năm là đến 384-624 triệu, phần thu nhập tính thuế theo tháng là 32-52 triệu đồng và thuế suất là 25%
  • Bậc 6: Phần thu nhập tính thuế trên năm là 624-960 triệu, phần thu nhập tính thuế theo tháng là 52-80 triệu đồng và thuế suất là 30%
  • Bậc 7: Phần thu nhập tính thuế trên năm là trên 960 triệu, phần thu nhập tính thuế theo tháng là trên 80 triệu đồng và thuế suất là 35%

Thuế thu nhập cá nhân được chia làm 7 bậc, mức thuế suất thấp nhất là 5% và cao nhất là 35%. Vậy người có thu nhập trên 9 triệu đồng và không có người phụ thuộc bắt đầu phải nộp thuế TNCN.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế của bậc thu nhập x thuế suất tương ứng

Ví dụ: Bà A có thu nhập từ tiền công, tiền lương là 40 triệu đồng và các khoản bảo hiểm phải nộp là 1,5% BHYT, 7% BHXH. Bà A có 2 con nhỏ dưới 18 tuổi phải nuôi. Vậy thuế TNCN của bà A là bao nhiêu

– Thu nhập chịu thuế của Bà A là 40 triệu đồng.

– Bà A được giảm trừ các khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng

+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc : 3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng

+ Tiền đóng bảo hiểm 40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là 9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế của Bà A là: 40 triệu đồng – 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng

– Số thuế phải nộp:

+  Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng

+  Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng

+ Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(20,4 triệu đồng – 18 triệu đồng) × 20% = 0,48 triệu đồng

– Tổng số thuế Bà A phải tạm nộp trong tháng là:

0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

Chú ý:

Trường hợp không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng và có mức thu nhập từ 2 triệu thì khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động. Tiền lương, tiền công trả cho người lao động gồm: iền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác; tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Như vậy, thuế TNCN trong trường hợp trên được tính bằng công thức:

Thuế TNCN bị khấu trừ = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất 10%

Như vậy qua bài viết trên bạn đọc đã hiểu thuế lũy tiến là gì và biểu thuế lũy tiến thu nhập cá nhân mới nhất. Nghiệp vụ kế toán hy vọng bài viết hữu ích với các bạn.

>>>Xem thêm:

Đánh giá
 

Leave a Reply