Thuế Nhập Khẩu Là Gì? Thuế Nhập Khẩu Tính Như Thế Nào?

, , Leave a comment

Thuế nhập khẩu là gì và cách tính thuế nhập khẩu như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết của nghiệp vụ kế toán thuế về thuế nhập khẩu để biết cách tính thuế nhập khẩu.

>>>Tham khảo: Review Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Tại Hà Nội TPHCM Tốt Nhất

Thuế nhập khẩu là gì

Thuế nhập khẩu là khoản tiền do cá nhân, tổ chức nộp cho nhà nước để nhà nước kiểm soát hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, bảo hộ sản xuất trong nước và thực hiện mục tiêu đối ngoại của chính phủ.

Đặc điểm của thuế nhập khẩu

  • Thuế nhập khẩu là thuế gián thu áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế.
  • Thuế nhập khẩu là loại thuế gắn liền với hoạt động ngoại thương của một quốc gia, chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố trong quan hệ thương mại quốc tế.
  • Thuế nhập khẩu chỉ do cơ quan Hải quan quản lý thu.

Đối tượng chịu thuế nhập khẩu

Nội dung đối tượng chịu thuế nhập khẩu quy định tại Điều 2, “Đối tượng chịu thuế” Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu số 107/2016/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016:

“”Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

b) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

d) Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.”

Cách tính thuế nhập khẩu

Trước khi tính thuế nhập khẩu, bạn cần xác định trị giá tính thuế. Sau đó bạn tính thuế theo thứ tự như sau: Thuế nhập khẩu/xuất khẩu > Thuế Tiêu thụ đặc biệt > Thuế bảo hộ/chống bán phá giá > Thuế bảo vệ môi trường > Thuế GTGT VAT hàng nhập khẩu, sau đó cộng gộp các loại thuế trên.

Công thức tính thuế được thực hiện như sau:

Tính thuế nhập khẩu/xuất khẩu

Công thức tính thuế nhập khẩu/xuất khẩu:

TNK = TGTT x thuế suất

Trong đó:

TGTT = Tiền hàng + cước vận chuyển quốc tế theo điều kiện giao hàng + các khoản phải cộng.

Thuế suất: tùy thuộc vào mã HS code để tra ra mức thuế suất, hoặc hàng hóa có C/O ưu đãi sẽ áp dụng mức thuế suất của hàng có C/O.

Tính thuế Tiêu thụ đặc biệt

Công thức tính thuế Tiêu thụ đặc biệt:

TTTĐB = TGTT.TTTĐB x thuế suất

Trong đó, TGTT.TTTĐB là trị giá tính thuế thuế tiêu thụ đặc biệt = (TNK + Trị giá tính thuế NK) x thuế suất

Tính thuế bảo hộ/chống bán phá giá

Công thức tính thuế bảo hộ/chống bán phá giá:

TBH = TGTT.TBH x TS.TBH

Trong đó:

TGTT.TBH là trị giá tính thuế thuế bảo hộ = TGTT + TNK + TTTĐB

TS.TBH là thuế suất thuế bảo hộ (tra trong biểu thuế XNK)

Tính thuế bảo vệ môi trường

Công thức tính thuế bảo vệ môi trường:

TBVMT = TGTT x TBVMT = Số lượng hàng x thuế suất tuyệt đối

Tính thuế GTGT VAT hàng nhập khẩu

Công thức tính thuế GTGT VAT hàng nhập khẩu:

VAT = (TGTT.NK + TNK + TTTĐB + TBH + TBVMT) x thuế suất thuế GTGT

Trong đó thuế suất thuế GTGT sẽ tra trong biểu thuế xuất nhập khẩu

Lưu ý:

  • Bắt buộc phải tính theo trình tự như trên mới có thể ra kết quả chính xác
  • Với mỗi mặt hàng, sẽ phải chịu các loại thuế khác nhau. Nếu tra trong Biểu thuế xuất nhập khẩu, bạn sẽ biết mặt hàng đó phải chịu những loại thuế nào.
  • Để xác định mức thuế suất của các mặt hàng, bạn cần tra cứu biểu thuế.

Vậy qua bài viết trên bạn đọc đã biết thuế nhập khẩu là gì và cách tính thuế nhập khẩu như thế nào. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc tính thuế nhập khẩu chính xác và nhanh chóng.

>>Xem thêm:

Đánh giá
 

Leave a Reply