Tiện ích tra cứu văn bản – tải phần mềm – tra cứu mã số thuế – tra cứu tỷ giá

, , Leave a comment

Nghiệp vụ kế toán thuế chia sẻ những tiện ích: Tra cứu văn bản, tải phần mềm, tra cứu mã số thuế, tra cứu tỉ giá… Đây là những nguồn tham khảo mà các kế toán cần ghi nhớ để tra cứu thông tin phục vụ cho công việc 

>> Học Kế Toán Thuế Ở Đâu Tốt

I. TRA CỨU CHUNG

 • Tra cứu văn bản hợp nhất Bộ Tài chính: https://vbpq.mof.gov.vn/VBHN
 • Tra cứu văn bản hợp nhất Luật trung ương: http://vbpl.vn/tw/Pages/Home.aspx

Tiện ích tra cứu văn bản kế toán, thuế

 • Trang web Tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/
 • Trang web Tổng cục Thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
 • Trang web Cục Thuế Quảng Ninh: http://quangninh.gdt.gov.vn/wps/portal
 • Công báo tỉnh Quảng Ninh: http://congbao.quangninh.gov.vn/congbao/coquan/5.congbao
 • Hội tư vấn thuế Việt Nam: http://www.vtca.vn khóa học đầu tư chứng khoán
 • Tra cứu tỉ giá Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1641775
 • Tra cứu tỷ giá bình quân liên ngân hàng: http://www.sbv.gov.vn
 • Tra cứu văn bản: http://congbao.quangninh.gov.vn/congbao/coquan/5.congbao
 • Trang kê khai qua mạng (dành cho công chức thuế): http://kekhaithue.tct.vn
 • Trang kê khai qua mạng (dành cho NNT): http://kekhaithue.gdt.gov.vn
 • Tài liệu và phần mềm phục vụ kê khai qua mạng: http://www.mediafire.com/?fwzz8nu8serli
 • Đăng ký mã số thuế TNCN và kê khai quyết toán thuế TNCN: http://www.tncnonline.com.vn
 • Tra cứu hoá đơn, phát hành hoá đơn: http://tracuuhoadon.tct.vn
 • Tra cứu hiệu lực văn bản: http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
 • Thủ tục hành chính Kho bạc NN (công văn 4251/CT-THNVDT ngày 29/5/2017)
  • http://kbnn.botaichinh.gov.vn/
  • https://vst.mof.gov.vn

II. TRA CỨU NỘI BỘ CỤC THUẾ QUẢNG NINH

 • Trang web Cục thuế Quảng Ninh: http://quangninh.tct.vn/wps/portal
 • Trang web Tổng cục thuế: http://tct.vn/wps/portal
 • Hòm thư điện tử ngành thuế (sử dụng mạng internet ngoài cơ quan thuế): https://mail.gdt.gov.vn
 • Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp – BCTC (yêu cầu có tài khoản): http://webbctc/bctc/
 • Hệ thống Quản lý ấn chỉ (yêu cầu có tài khoản): http://webqlac/QLACWeb/qlac
 • Hệ thống hỗ trợ thanh tra, kiểm tra – TTR (yêu cầu có tài khoản): http://webttr/TTR/
 • Tra mã số Cục thuế Quảng Ninh, tra mã số thuế toàn quốc, tra NNT theo Phòng kiểm tra: http://10.57.64.70/webtinc/searchfull.asp
 • Ứng dụng lệ phí trước bạ: http://lptb.gdt.gov.vn
 • Tra cứu tờ khai hải quan (tài khoản đăng nhập máy tính): https://tcthq.tct.vn
 • Hệ thống chính quyền điện tử: http://xacthuc.quangninh.gov.vn/
 • Kho dữ liệu (tài khoản đăng nhập máy tính): https://csdlnnt.gdt.gov.vn/bi/?perspective=home

Tham khảo: Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt?

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply