Tiền thuê nhà cho người lao động có được trừ khi tính thuế TNDN, TNCN không

, , Leave a comment

Trong quá trình tính thuế TNDN, tiền thuê nhà cho nhân viên có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, TNCN hay không? Nghiệp vụ kế toán thuế xin chia sẻ về vấn đề này như sau:

>> Xem thêm: Điều kiện chi phí xăng xe được khấu trừ thuế

Quy định về tiền thuê nhà cho nhân viên

Theo thông tư 96/2-15/TT-BTC tại Điều 4 sửa đổi bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định

“ 2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp:

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”

Như vậy, công ty trả thay tiền nhà cho người lao động mà khoản chi trả tiền nhà này phải thỏa mãn 2 điều kiện đó là:

+ Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

+ Khoản trả thay tiền nhà phải được quy định rõ tại hợp đồng lao động của cá nhân đó

Quy định về tiền thuế TNCN của hợp đồng thuê nhà cho nhân viên

Theo quy định tại Điều 11, khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì  khoa hoc lap bctc cap toc

Chi phí thuê nhà doanh nghiệp trả cho người lao động là khoản thu nhập chịu thuế TNCN nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập thực tế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

Ví dụ 1: Lương của anh A tại công ty Hoa Sen là 20 triệu/tháng, anh A không có người phụ thuộc và hàng tháng, công ty Hoa Sen trả tiền thuê nhà cho anh A là 5 triệu/tháng. Vậy tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế của anh A là: 20 triệu x 15% = 3 triệu < 5 triệu

Vậy tiền thuê nhà của anh A được tính vào thu nhập chịu thuế là 3 triệu đồng. Phần tiền nhà vượt quá là 2 triệu không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. khóa học xuất nhập khẩu online

Ví dụ 2: Công ty X trả lương cho người lao động là 10 triệu đồng/tháng. Tiền mà doanh nghiệp trả tiền nhà thay cho nhân viên là 2 triệu/tháng

Vậy tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế là 10 x 15% = 1.5 triệu < 2 triệu

Tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động là 1.5 triệu đồng và phần tiền vượt là 0.5 triệu không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Bài viết tham khảo: học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại hà nội

khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội

5/5 - (2 bình chọn)
 

Leave a Reply